Landmænd har fået flere muligheder for at gå på tidlig pension

Ønsker man at udtræde helt eller delvis fra arbejdsmarkedet, og har man endnu ikke opnået muligheden for at få folkepension, er der nu åbnet op for to nye muligheder for pension: Den tidlige pension, også kendt som Arnes pension, og seniorpension.

Selvstændige landmænd har samme rettigheder til at gå på pension som alle andre.

- Og de har nu fået to nye muligheder for at gå på tidlig pension. Det er den tidlige pension, også kendt som Arne-pensionen, som Folketinget vedtog lige før jul, og den nye seniorpension, fortæller økonomikonsulent Jan Ovesen, der er Agri Nords ekspert indenfor socialydelser, som pension hører ind under.

Arne-pensionen gælder fra 1. januar 2022, mens seniorpensionen allerede er trådt i kraft.

På pension ligesom Arne

Hvis man skal være berettiget til at gå på pension ligesom Arne, skal man have haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet. Man har ret til tre år med tidlig pension, hvis man har haft 44 år på arbejdsmarkedet, to år efter 43 år og et år efter 42 år.

Personer, der har haft deres egen virksomhed, for eksempel en tømrermester eller landmand, kan også opnå retten til tidlig pension.

Når deres antal år på arbejdsmarkedet skal gøres op, regner man med en række forhold som for eksempel nettooverskuddet i de enkelte år.

Ydelsesniveau for den tidlig pension er 13.550 kroner måneden, og man må derudover have en arbejdsindkomst op til 24.000 kroner om året.

Ydelsen kan yderligere nedsættes, hvis man har en pensionsformue, der overstiger to millioner kroner.

Seniorpension – endnu en ny mulighed

Hvis man ønsker seniorpension, kræver det også, at man har haft langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Langvarig tilknytning er i den forbindelse mindst 20-25 år.

Seniorpension gives til personer, der har helbredsmæssige udfordringer, og der er en række krav, man skal opfylde for at få seniorpension.

Der må højst være seks år til, man når folkepensionsalderen, og man skal have en arbejdsevne på mindre end 15 timer pr. uge.

Der er derimod ikke krav om, at man har aktuel tilknytning til arbejdsmarkedet for at få seniorpension.

- Man kan for eksempel overgå fra fleksjob eller ledighedsydelse til seniorpension, fortæller Jan Ovesen.

Pensionsordninger

De mest almindelige pensionsordninger:

1. Efterløn (efterlønsalder tidligst 62½ år)

2. Tidlig pension – Arne-pension

3. Seniorpension

4. Førtidspension

5. Fleksjob

Læs også