Har du betalt for meget i skat: Nu kan du klage over gamle ejendomsvurderinger

Vurderingsstyrelsen har netop åbnet for, at man som ejer af en erhvervsejendom kan klage over de ejendomsvurderinger, der strækker sig tilbage fra 2013 og frem til nu. Det kan betyde en lavere skattebetaling, lyder det fra skatteekspert i Velas.

De første landmænd modtager i disse dage breve fra Vurderingsstyrelsen, hvor de får mulighed for at klage over de gamle ejendomsvurderinger tilbage fra 2013 og frem til nu.

I nogle tilfælde har ejendommen været vurderet til højere værdi end den reelle handelsværdi af ejendommen, og derfor har ejeren betalt for meget i ejendomsskat og ejendomsværdiskat. Det er de vurderinger, der bliver mulighed for at klage over.

- Nu er der åbnet for, at man som ejer kan klage, hvis man mener, at ens ejendomsvurdering har været for høj i et eller flere år. Får man medhold i klagen, kan man se frem til en mindre skattebetaling frem til de nye ejendomsvurderinger lander. Derudover vil der i nogle tilfælde også være udsigt til en tilbagebetaling af den overbetalte skat, hvilket kan beløbe sig til over 100.000 kroner, hvis man har betalt alt for meget, siger Brian Juel Jørgensen, chefrådgiver i Skat & Selskaber og skatteekspert hos Velas.

Sparede 50.000 kroner

Han har netop behandlet en sag for en landmand, der endte med at få reduceret sin ejendomsskat fra 33.000 kroner til 8.000 kroner årligt. Den besparelse indkasserer landmanden to gange frem til de nye vurderinger, og han har dermed en samlet besparelse på omkring 50.000 kroner.

- Der er ingen tvivl om, at der ligger noget arbejde i at få klaget, og det kan være svært at finde ud af, om det er besværet værd. Men omvendt kan der også ligge en ganske markant skattebesparelse eller tilbagebetaling, så vi anbefaler helt klart landmændene til at få dykket ned i tallene eller få sin skattekonsulent til at vurdere sin sag, siger han.

Potentiale ved generationsskifter

En klage kan også være en oplagt måde at hente en besparelse, hvis man står over for et generationsskifte inden for nærmeste fremtid.

I familieoverdragelser kan man nemlig sælge ejendommen til 85 procent af den seneste vurdering. Og hvis den ejendomsvurdering ved hjælp af klagen falder fra eksempelvis 30 millioner kroner til 25 millioner kroner, giver det mulighed for at overdrage til et familiemedlem til en lavere salgspris.

- For nogle vil det uden tvivl betyde, at generationsskiftet bliver nemmere at få gennemført, fordi finansieringsbehovet hos den unge generation bliver mindre, siger Brian Juel Jørgensen.

Tidligere ejere kan klage

Klagen over ejendomsvurderingen gør sig også gældende, hvis man har solgt en ejendom efter 2013, og det viser sig, at man har betalt for meget i ejendomsværdiskat eller ejendomsskat i årene op til salget.

- Har man solgt en eller flere ejendomme i løbet af perioden, er det oplagt at undersøge, om det giver mening at klage og dermed få mulighed for refusion, hvis det viser sig, at man har betalt for meget i skat. Og man kan være helt rolig – klagen får ingen betydning for den nuværende ejer af ejendommen, så man gør sig ikke upopulær. Man giver sig derimod en mulighed for at få refunderet et beløb, hvis man har betalt for meget i skat, afslutter Brian Juel Jørgensen.

Klageproces

• Alle ejere af landbrug – både tidligere og nuværende ejere – modtager et brev fra Vurderingsstyrelsen omkring klage over ejendomsvurderingen. Man modtager et brev for hver ejendom, og derefter har man 90 dage til at klage elektronisk

• De gamle ejendomsvurderinger blev foretaget i 2014, 2016, 2018 og 2020. Det er disse vurderinger, man kan klage over. Der kan også være sket omvurderinger i de ulige år, som også kan være relevante at klage over

• Man skal klage særskilt for hver enkelt ejendom i hvert enkelt af de år, man ønsker at klage over

• Der skal betales et gebyr for hver enkelt klage. Gebyret refunderes, såfremt man får medhold i klagen

Kilde: Velas

Læs mere om Generationsskifte og ejendomshandler

Det kan tage flere år at gennemføre et succesfuldt generationsskifte. For nogle foregår ejerskiftet inden for familien, men for de fleste skal der nye kræfter ind udefra for at føre virksomheden videre.

Læs mere her

Læs også