Vækstfonden bakker op om ny crowd-finansieringsplatform til landbruget

Skæve og alternative ideer kan have svært ved at opnå finansiering via de traditionelle kanaler. Med en ny crowdfunding-portal vil landbruget skabe mulighed for udvikling og bidrage til, at de ideer, der ikke passer ind i den traditionelle finansiering, også kan blive til virkelighed. Vækstfonden finansierer op til de sidste 50 procent af hvert enkelt projekt.

Alternative ideer kan have svært ved at opnå finansiering via de traditionelle kanaler. Det skal der laves om på. Med en ny crowdfunding-portal vil en bred gruppe af landbrugets rådgivningsvirksomheder sammen med Seges og Landbrug & Fødevarers sektion for økonomi og virksomhedsledelse give bedre mulighed for at ideer, der ikke passer ind i den traditionelle finansiering, også kan blive til virkelighed.

Som en del af den nye InGreen AgroFunding-platform kan statens finansieringsfond Vækstfonden matche kapital fra andre investorer, når en landbrugsvirksomhed søger om kapital på platformen. Det betyder, at når en landbrugsvirksomhed søger 1 mio. kr. til et investeringsprojekt, og en investor vil stille med 500.000 kr., så kommer Vækstfonden med resten. Det er mulighederne for at finansiere innovative og bæredygtige projekter i hele Danmark, der er baggrunden for Vækstfondens deltagelse.

- Landbrugsvirksomhederne skal bevæge sig i en mere bæredygtig retning. Men det kræver risikovillig kapital at investere i ny teknologi og andre projekter, der kan bidrage til den grønne omstilling. Det kan måske forhindre nogle landbrugsvirksomheder i at investere i disse løsninger, og derfor tror vi på, at InGreen AgroFunding kan være et godt redskab til at sikre endnu flere bæredygtige investeringer i landbruget, siger Lene Gade Hovmøller, Landbrugsdirektør i Vækstfonden.

Landbruget vil aktivt støtte udvikling, der ikke passer ind i den traditionelle finansiering

- Vi vil støtte udviklingen i det danske landbrug ved at bane vejen for en ny mulighed for finansiering og derigennem være med til at skabe nye forretningsmuligheder for landmanden, siger formanden for Landbrug & Fødevarers sektor for økonomi og virksomhedsledelse, Anders Harck.

- I landbruget har vi generationers tradition for at udvikle og tænke innovativt. Det er ærgerligt, når gode, sunde projekter må opgives, fordi de ikke passer ind i traditionelle finansieringsløsninger. Det kan for eksempel være unge, som ikke har opbygget tilstrækkelig kapital, men har den helt rigtige ide og en stærk forretningsplan, siger han.

Landbruget handler og skaber mulighed for crowdfunding

Sektoren har derfor sammen med landbrugets videns- og innovationshus SEGES og landbrugsrådgivningsvirksomheden SAGRO taget initiativ til og udviklet et koncept for crowdfunding målrettet landbruget, under navnet InGreen AgroFunding.

- I vores rådgivning har vi eksempler på, at banken eller kreditforeningen pludselig er bakket ud af et etableringsforløb i sidste øjeblik, selvom vi mener, økonomien ser fornuftig ud. Det kunne fx være en atypisk sag med stor produktion i forhold til ejede aktiver. I den slags tilfælde vil vi fremover kunne henvise og hjælpe med at få finansieringen hjem via InGreen AgroFunding, siger Bjarke Poulsen, der er direktør for Økonomi og Strategi i Sagro.

Udover Sagro og Seges har en række andre landbrugsrådgivningsselskaber over hele landet godkendt modellen og bliver medejere af crowdfunding-platformen. Det drejer sig om Agri Nord, Agrovi, Kolding Herreds Landbrugsforening, LandboNord, Fjordland, Landbrugsrådgivning Syd, Landbrug & Fødevarer, SAGRO, Sønderjysk Landboforening, Velas, Vestjysk, VKST og Østdansk Landboforening.

- Det er en stor og bred skare af aktører, der står bag. De mange rådgivningsselskaber dækker forskellig geografi og alle typer af landbrug – både økologiske og konventionelle, store og mindre brug samt alle typer af produktion. Det er en stor styrke. Vi forventer også bredde i de kommende crowd-projekter, siger René Andresen, der er formand for InGreen AgroFunding og direktør i Vestjysk.

Kreditvurdering af alle projekter

Platformen kreditvurderer hvert projekt og sender de bæredygtige videre til finansiering via crowdfunding. Her kan private investorer byde ind, mod en aftalt forrentning. Kreditvurderingen gør den nye platform helt unik.

Parterne forventer at lancere crowdfunding-platformen InGreen AgroFunding ultimo september i år og er i dialog med en eksisterende crowd-aktør om facilitering af selve platformen.

Læs også