Kompleks virksomhed med mange risici

Forsikringer er for vigtige til at overlade til forsikringsselskaberne, påpeger Peter Quitzau fra DLBR Forsikringsmægler.

Når skaden sker, er det uhyre vigtigt, at forsikringen er på plads. Arkivfoto

En landbrugsdrift er en kompleks virksomhed, der dagligt er udsat for mange risici. Omtanke, skadeforebyggelse og godt og vel vedligeholdt materiel er forudsætninger for at risici ikke udvikler sig til skader. Når skaden alligevel sker, skal forsikringen virke.

- Alt for ofte afviser forsikringsselskaberne imidlertid dækning af skader, fordi den tegnede forsikring ikke er ført ajour eller forkert og mangelfuldt sammensat ved indtegningen, fortæller Peter Quitzau, direktør i DLBR Forsikringsmægler A/S, som har base i Vordingborg.

- Er der, tilføjer han, forhold på ejendommen, som ikke er korrekt beskrevet i policen, kan det betyde afkortning i erstatningen. Og det er landmanden selv, der er ansvarlig for, at forsikringen er rigtig, når den er tegnet via en af forsikringsselskabernes assurandører.

Forsikringsselskabets interesser

Som sælger skal assurandøren først og fremmest varetage sin arbejdsgivers – forsikringsselskabets – interesser. Og der stilles ifølge Peter Quitzau høje krav til omsætning.

- Det er en omsætning, der kommer ved indtegning af nye kunder og tegning af nye forsikringer på eksisterende kunder. Dertil er en væsentlig andel af assurandørens aflønning provision. Assurandøren har derfor ingen interesse i, at kunden har så lav en præmie som muligt, forklarer Peter Quitzau.

Selv om assurandøren har været rådgiver ved indtegning af forsikringen, må han eller hun ikke blande sig i skadebehandlingen. Det er kunden selv, der skal anmelde skaden direkte til forsikringsselskabet og tage dialogen med forsikringsselskabets skadebehandlere og taksatorer.

Landmandens egen specialist

I modsætning til assurandøren er forsikringsmægleren uafhængig af forsikringsselskaberne og varetager alene landmandens interesser. Både når forsikringerne tegnes og tilrettes har mægleren ansvaret for, at de opfylder kundens ønsker.

- Når skaden sker, er forsikringsmægleren landmandens bisidder. Mægleren anmelder skaden og sikrer, at hændelsesforløbet er korrekt beskrevet. Ved opgørelse af erstatningen sikrer mægleren, at kunden får den erstatning som forsikringsbetingelserne og retspraksis giver ret til, fortæller Peter Quitzau og uddyber:

- Her har det afgørende betydning, at den erfarne forsikringsmægler har erfaringen fra at have behandlet en meget stor mængde skader og derved et grundigt kendskab til såvel landbrugets forhold, forsikringsbetingelser og praksis fra tilsvarende skader. Det er her, den store værdi i at benytte den rigtige forsikringsmægler ligger.

Landbrugets forsikringsmægler

DLBR Forsikringsmægler ejes af landbrugets egne rådgivningsvirksomheder og er således en del af den omfattende rådgivningsvirksomhed, som landbruget benytter sig af.

For kunden har det den store fordel, at vi har et stort netværk af andre fagkonsulenter, der samarbejdes med, når der skader skal opgøres. Det er både bygningskonsulenter, regnskabskonsulenter og konsulenter inden for de forskellige driftsgrene. Det sikrer landmanden den korrekte erstatning.

/ jhal

Læs også