Bekymring over udenlandsk opkøb af dansk landbrugsjord

En evaluering fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, hvem der har opkøbt dansk jord siden primo 2015. Evalueringen er udarbejdet efter flere henvendelser fra Familielandbruget, der er bekymret over udenlandske kapitalfondes opkøb af dansk jord.

ØKONOMI En lempelse af landbrugsloven i 2015 betød, at det blev nemmere for udenlandske købere at få fingre i den danske muld.   Der har været flere omtaler i medierne om større opkøb af dansk landbrugsjord af udenlandske og danske kapitalfonde, og det har bekymret Familielandbruget. Derfor har foreningen over længere tid bedt Miljø- og Fødevareministeriet om en evaluering af, hvordan udviklingen er gået.

På foranledning af fødevareminister Mogens Jensen har ministeriet udarbejdet en evaluering af udviklingen af opkøb af den danske muld siden januar 2015.

Det glæder Lone Andersen, formand for Familielandbruget i Landbrug & Fødevarer.

-  Vi mener, at det er rettidig omhu at evaluere på en så stor lovændring løbende, for tingene kan hurtig udvikle sig i en skæv retning. Det har vi set med den amerikanske kapitalfond Blackstone, der er i gang med at opkøbe store dele af København. 

- Danmarks jord er et værdifuldt spisekammer og vores landdistrikter er sårbare for yderligere affolkning. I Familielandbruget mener vi, at det er vigtigt at ejerne af landbrugsjorden bor i lokalområdet, og derved er en aktiv del af de store udfordringer, vi står med i forhold til klima og biodiversitet, den multifunktionelle jordfordeling og ikke mindst udfordringerne med afvanding og kvælstofreduktionen. Derfor håber vi, at Miljø- og Fødevareministeriet vil opdatere analysen jævnligt, så vi løbende kan følge udviklingen, siger Lone Andersen.

Evalueringen fra Miljø- og Fødevareministeriet viser, at ca. 300 udenlandske selskaber (ejer 16.800 ha dansk landbrugsjord. Størsteparten ejes af selskaber fra EU. Derudover ejer ca. 1.750 personer med udenlandsk statsborgerskab 49.700 ha, hvor også størsteparten er personer fra EU.

Samlet har ca. 66.500 ha dansk landbrugsjord udenlandsk ejerskab. Dette svarer til 2,5  procent af det samlede danske landbrugsareal på ca. 2,6 mio. hektar.

jba

Læs også