Fik betalingsrettigheder trods manglende dokumentation for ejerskab

En tidligere bortforpagter og ejer af 28 hektar jord har efter en del tovtrækkeri fået tilbageført betalingsrettighederne af et konkursbo, selv om han ikke kunne dokumentere ejerskabet af rettighederne, fortæller en rådgiver.

En tidligere bortforpagter af 28 hektar jord har efter en del tovtrækkeri med en kurator i et konkursbo fået overdraget betalingsrettighederne på jorden – selvom han ikke kunne dokumentere, at han var ejer af rettighederne.

Det oplyser rådgiveren for den tidligere bortforpagter, Jørgen Evald Jensen, Agriconsult i Hjørring.

Dermed behøver den tidligere bortforpagter, som nu er pensionist, ikke at skaffe nogle nye rettigheder til jorden på ejendommen, som i mellemtiden er blevet solgt til en anden landmand, fortæller Jørgen Evald Jensen.

Rådgiveren anslår, at de i alt 28 rettigheder har en værdi på 1.000-1.500 kroner pr. stk.

Aftalt i kontrakt

Jørgen Evald Jensen vurderer, at kuratoren både juridisk og moralsk hele tiden har været forpligtet til at overdrage rettighederne varigt, selvom pensionisten ikke kan dokumentere, at det er hans rettigheder.

- Det stod sort på hvidt i forpagtningskontrakten, at betalingsrettighederne skal tilbageføres til ejeren af jorden, når forpagtningen ophører, siger Jørgen Evald Jensen, og fortsætter:

- Så nu, hvor pensionisten har solgt ejendommen til en ny ejer, har han selvfølgelig solgt den med rettigheder. Men dem satte kuratoren jo så sin hånd på med den begrundelse, at pensionisten ikke kunne dokumentere, at han ejede betalingsrettighederne. De blev nemlig i sin tid tildelt forpagteren af jorden, fortæller Jørgen Evald Jensen.

Skal være aktiv 

Rådgiveren fortæller, at han har gjort kuratoren i konkursboet bekendt med, at der ligger en dom i Vestre Landsret fra 12. oktober 2010, hvor det fremgår, at en bortforpagter med en civilretslig aftale havde krav på at modtage betalingsrettigheder, der blev tildelt forpagteren i 2005.

- Ifølge dommen har man ikke lavet den øvelse at tilbageføre rettighederne til ejeren og så lave en forpagtning af dem. I stedet har forpagter og bortforpagter aftalt skriftligt, at den dag, forpagtningen ophører, får bortforpagteren sine rettigheder, fortæller Jørgen Evald Jensen.

Siden er reglerne blevet lavet om.  

- For fire år siden blev det gjort umuligt at lave en overdragelse af rettighederne, hvis ejeren af jorden ikke længere er aktiv jordbruger. Og det vil sige, at så har pensionisten egentlig forpasset sin mulighed for at få betalingsrettighederne, medmindre han igen bliver aktiv jordbruger og forpagteren af jorden går med til overdragelsen. Men det gør forpagtere i landbruget altid, forklarer Jørgen Evald Jensen, og fortsætter:

Risiko

- Lejer du jorden ud, kan du derfor sikre betalingsrettighederne efter forpagtningens ophør, hvis det er nævnt i lejekontrakten. Bortforpagteren kan dog risikere, at betalingsrettighederne ender i et konkursbo, hvor kuratoren ikke anerkender aftalen om, at overdragelsen af rettighederne skal finde sted.

Har du nogle gode råd til bortforpagtere, så de ikke kommer til at sidde i en situation, hvor de ikke kan tildeles rettigheder, når de stopper med at være aktive jordbrugere?

- For at undgå disse situationer, skal man sørge for, at den, der ejer jorden, bliver aktiv jordbruger i et år, hvor han så kan modtage rettighederne. Så er han nødt til at drive to hektar selv i et år. På den måde kan man overdrage rettighederne til ham, siger Jørgen Evald Jensen.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96

Betalingsrettigheder

- Besiddelse af en betalingsrettighed er en forudsætning for at få udbetalt et støttebeløb under enkeltbetalingsordningen

- Du kan søge én rettighed pr. hektar jord

- Betalingsrettigheden er personlig. Rettigheden kan lejes, købes og sælges

- Er du ejer af en ejendom, og du ikke står som ejer af betalingsrettighederne på jorden, er de ifølge EU-reglerne ejet af ham, der driver den

- Lejer du jorden ud, kan du normalt sikre betalingsrettighederne efter forpagtningens ophør, hvis det er nævnt i lejekontrakten. Du kan dog – som denne sag illustrerer – risikere, at betalingsrettighederne ender i et konkursbo, hvor kuratoren ikke anerkender aftalen

- Du skal være aktiv jordbruger for at kunne købe betalingsrettigheder – det vil sige, at du skal dyrke minimum to hektar grundbetalingsberettiget jord

Kilde: Jørgen Evald Jensen, Agriconsult

Læs også