bannerPos

FirstFarms starter 2020 med millionoverskud

Direktør i FirstFarms, Anders H. Nørgaard, er tilfreds med selskabets første kvartalsregnskab.
28-05-2020 10:01

Landbrugskoncernen FirstFarms, der driver landbrug i Østeuropa, kom ud af første kvartal 2020 med et overskud før skat på 6,9 millioner kroner. Koncernen fastholder sine forventninger til hele året på trods af de usikre markedsvilkår.

FirstFarms har i første kvartal af 2020 realiseret en omsætning på 82,6 millioner kroner, et Ebitda-resultat på 26,2 millioner kroner, et Ebit-resultat på 14,2 millioner kroner. samt et resultat før skat på 6,9 mikkioner kroner. Det oplyser selskabet. 

Ebit er forbedret med 2,2 millioner kroner sammenlignet med samme periode sidste år. Hos administrerende direktør Anders H. Nørgaard er der tilfredshed at spore med kvartalsregnskabet. 

- Resultatet for første kvartal er tilfredsstillende . Der er usikkerhed og nervøsitet på markederne i øjeblikket. Vi forventer fortsat et stabilt resultat og en normalisering af priser og afsætning af vores produkter, siger Anders H. Nørgaard. 

Fastholder forventninger

FirstFarms fastholder de udmeldte forventninger til 2020. Det vil dog afhænge af prisudviklingen på mælk, kød og afgrøder i resten af 2020. 

Der forventes et Ebitda-resultat i intervallet 80-105 milliioner kroner og et Ebit-resultat på 30-55 millioner kroner Der blev i 2019 realiseret et Ebitda på 96 millioner kroner og Ebit på 48 millioner kroner.

I første kvartal har mælkeprisen været lavere end budgetteret, mens mælkeproduktionen har været højere.

Priserne for små- og slagtegrise har været højere end budgetteret i første kvartal. Priserne er dog faldet væsentligt efter kvartalets afslutning.

Der er i den første del af vækstsæsonen kommet minimal nedbør. Afgrøderne er negativt påvirket af dette, og dele af høstudbytterne forventes under budgettet. Den geografiske spredning af jorden begrænser den negative påvirkning.

hka

Gamle bygninger kræver vedligehold

Selvom landbrugene og de nye staldbygninger bliver større og større, er det vigtigt at bevare de gamle og mindre avlsbygninger som et vidne om landets stolte landbrugstraditioner.

Nyt fodertilskud har ført til friske søer og flere grise

- Når vi får tre grise mere igennem pr. årsso inklusiv de managementmæssige tiltag, så har det værdi. Sådan lyder ordene blandt andet fra en fynsk svineproducent, der i snart et år har tilsat fodertilskuddet EP199 i drægtigheds- og diegivningsperioden.

USDA overrasker prisstærkt

For en gang skyld overrasker det amerikanske landbrugsministerium med en prisstærk WASDE-rapport for blandt andet hvede. Det ser derfor stadig ud til, at hvedeprisen kan gå yderligere op til trods for den igangværende europæiske hvedehøst.

Så er kornhøsten i gang på Sydvestfyn

Som et af de første steder i Danmark tog Henrik Banke og hans far, Jørgen Banke, som tilsammen ejer Ebberup Maskinstation på Sydvestfyn, i dag hul på høst af deres vinterbyg.

Sparker gang i multifunktionel jordfordeling

De første tre projekter med multifunktionel jordfordeling kan nu starte op, efter at Landbrugsstyrelsen har givet tilladelse til tre projekter. I alt forventes det, at der kan blive omfordelt mere end 2.000 hektar landbrugsjord gennem frivillige aftaler.

Forudser normal svensk høst

Svenske Lantmännen forudser, at den svenske korn- og oliefrøhøst i år bliver på 6,1 millioner tons, hvilket er på et normalt leje.

Landbruget kræver svar om kloakvandet i Limfjorden

Nu vil landboforeningerne LandboNord, Agri Nord, LandboThy og Landboforeningen Limfjord have klarlagt, hvor mange næringsstoffer, blandt andet kvælstof og fosfor, der er i udledningerne fra kommunerne. Det vil de, efter det er kommet frem, at flere kommuner udleder urenset spildevand direkte i Limfjorden.

Et lille håb om fælles løsninger og intern enighed

På LandboNords generalforsamling, der i år foregik digitalt, lagde formand, Niels Vestergaard Salling, vægt på vigtigheden af fælles løsninger med blandt andre DN, mens der internt i landbruget er brug for fælles fodslag.
Side 1 af 1874 (37477 artikler)Prev1234567187218731874Next