Mange landmænd får hjælp med at opdatere BBR-oplysninger

Skattevæsnet er i færd med at opdatere det landsdækkende BBR-register med data om bygninger og boliger. Det gælder også for landbrugsbygninger, som i dag ikke er tilstrækkeligt detaljerede til at danne grundlag for den fremtidige ejendomsvurdering.

Seges har sammen med DLBR-virksomhederne indgået en aftale med Skat om, at landbrugets konsulenter kan yde hjælp til landmænd omkring indberetningen af oplysninger. Det er selvfølgeligt frivilligt, om landmændene benytter sig af konsulenterne til indberetningen, eller selv står for den i samarbejde med Skat.

Og nye tal fra Skat viser, at mange landmænd benytter sig af muligheden for at få hjælp fra deres konsulent med indberetningen. 

Det fortæller Søren Hjorth, chefkonsulent i Seges’ skatteafdeling. Pr. 19. juni 2018 var der således indberettet BBR-oplysninger på over 5.300 landbrugsejendomme til Skat. 

- Ønsker man som landmand hjælp til ajourføring af BBR-oplysningerne, og har man endnu ikke truffet aftale om det, skal man henvende sig til sin konsulent, siger Søren Hjorth. 

Aftalen med Skat udløber ved udgangen af 2018 for ejendomme over 35 ha og for ejendomme under 35 ha den 31. oktober 2018. 
 

Læs også