Rekordstort overskud i DCH International

DCH International A/S leverer med et EBIT-resultat på 133 millioner i 2017 endnu et rekordstort overskud.

Udover rekordresultatet i 2017 glæder administrerende direktør i DCH International, Lars V. Drescher, sig over, at eksekveringen af en vækstplan til 313 millioner kroner går efter planen. Foto: Jørgen P. Jensen

DCH International A/S i Rumænien fik i 2017 et historisk godt EBIT-resultat på 133 millioner kroner. Det er det hidtil bedste i selskabets historie, og overgår således 2016-resultatet, der tidligere har været selskabets bedste.

2017-resultatet genererer en forrentning af egenkapitalen på 21 procent.

Det rekordhøje resultat blev opnået på basis af en omsætning på 510 millioner kroner.

Bestyrelsen og ledelsen i DCH International betegner årets resultat som »særdeles tilfredsstillende«.

Vækstplan

I modsætning til tidligere år er årets resultat, som forventet, påvirket negativt af større indkøringsomkostninger i forbindelse med en stor produktionsudvidelse på i alt 5.200 søer med tilhørende produktion af cirka 165.000 slagtesvin.

Udvidelsen omfatter dels opførelse af nye stalde, dels køb af to tidligere statsfarme, der opdateres med moderne teknologi, samt opførelsen af en ny foderfabrik.

Eksekveringen af denne vækstplan beløber sig til 313 millioner kroner.

- Denne investering har fyldt meget i det forgangne år. Det er derfor tilfredsstillende at kunne meddele, at både tidsplan og budget har fulgt planen. De første slagtesvin fra det nye projekt forventes solgt primo oktober 2018, fortæller administrerende direktør Lars V. Drescher.

Den samlede produktion nåede i 2017 407.000 grise på selskabets ni produktionsenheder i Rumænien.

Produktiviteten udviklede sig særdeles positivt, idet der er produceret mere end 32 grise pr. årsso, lyder det fra ledelsen og bestyrelsen.

Status ekspansion

På generalforsamlingen blev den siddende bestyrelse genvalgt, og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Torben Svejgård som genvalgt formand.

DCH International er ejet af 98 aktionærer.

DCH International

● 17.500 søer med tilhørende slagtesvineproduktion

● 390 medarbejdere i Rumænien

● Omsætning på 510 mio. kroner (2017)

● EBIT-resultat på 133 millioner kroner (2017)

● Resultat før skat på 110 millioner kroner (2017)

 

Læs også