Advokat: Rettighedsnumre sikrer den nødvendige dokumentation

Advokat håber, at bortforpagtere generelt bliver bedre til at sikre sig betalingsrettighederne. Det kan de gøre ved at skrive rettighedsnumrene ind i forpagtningsaftalen.

Rune Hyllested, advokat og partner i Storm Advokatfirma, er kurator i det konkursbo, som den nu tidligere bortforpagter havde betalingsrettigheder i klemme hos, fordi han havde lejet jord ud til den konkursramte landmand.

Rune Hyllested peger først og fremmest på, at han som kurator i et konkursbo har pligt til at sikre konkursboets aktiver og at varetage kreditorernes interesser.

- Det betyder blandt andet, at jeg som kurator alene kan udlevere effekter til tredjemand, når tredjemand har fremlagt dokumentation for sit ejerskab, forklarer Rune Hyllested.

Dokumentation

Han oplever, at bortforpagtere kan føle, at de kommer i klemme, når den konkursramte forpagter er registreret som ejer af betalingsrettighederne, som han blev tildelt på baggrund af det forpagtede jord i 2005.

Især hvis bortforpagteren ikke har sikret sig, at det fremgår af forpagtningsaftalen netop hvilke betalingsrettigheder, som skal tilbageføres ved forpagtningsaftalens ophør. Forudsætningen for at tilbageføre rettighederne er nemlig, at bortforpagter kan dokumentere sin ejendomsret til de betalingsrettigheder, som han ønsker udleveret.

- På den måde behandles betalingsrettighederne ikke anderledes end alle andre aktiver, som findes hos den konkursramte landbruger, siger Rune Hyllested.

Ejerforhold afgørende

Han fortæller, at ved en midlertidig overdragelse af betalingsrettigheder vil bortforpagter uden videre modtage betalingsrettighederne ved forpagtningsaftalens ophør.

Men hvis forpagteren er registreret som ejer af betalingsrettighederne – som i denne sag, skal bortforpagter kunne udpege sine betalingsrettigheder blandt den samlede beholdning af betalingsrettigheder hos den konkursramte forpagter.

- Det samme princip er gældende, hvis der er tale om en maskine, korn i en silo eller halmballer, siger Rune Hyllested, og tilføjer:

- Alle betalingsrettigheder har et individuelt rettighedsnummer, der består af syv cifre. Dette rettighedsnummer identificerer betalingsrettigheden – på samme måde som stelnummeret identificerer en traktor.

Skriv numre ind

Ifølge advokaten er nogle landmænd og deres rådgivere ikke altid opmærksomme på at få rettighedsnumrene angivet i forpagtningsaftalen, og det giver problemer, hvis forpagteren går konkurs.

- Hvis man ikke har indsigt i området, kan det være oplagt at tro, at det er kurator, der er galt på den. Jeg kan kun opfordre til, at man som bortforpagter, og ikke mindst rådgiver for en bortforpagter, laver en forpagtningskontrakt, hvor man angiver de individuelle rettighedsnumre, siger Rune Hyllested.

Når et aktiv skal realiseres, er det ifølge advokaten kuratorens opgave at afmåle boets omkostninger til realiseringen med det forventede provenu.

- Når et aktiv er pantsat, er det naturligt at inddrage panthaver i den vurdering.

Usammenlignelig

Rune Hyllested mener ikke, at man kan sammenligne den dom, som Jørgen Evald Jensen henviser til, med den sag, som denne artikel handler om.

I dommen er ikke tale om en konflikt mellem en bortforpagter og forpagters konkursbo, fortæller Rune Hyllested.

- Dommen handler om spørgsmålet om, hvorvidt en køber af en landbrugsejendom på tvangsauktion i 2004 havde krav på at modtage de betalingsrettigheder, som forpagteren af ejendommen var blevet tildelt i 2005.

- Forpagtningsaftalen var indgået i 2002, og den indeholdt ingen vilkår vedrørende betalingsrettigheder, da reglerne om betalingsrettigheder ikke var kendte på tidspunktet for aftalens indgåelse.

- Da tvangsauktionskøberen afgav sit bud på ejendommen, var reglerne om betalingsrettighederne offentliggjorte, og han kunne derfor have indregnet det i sit bud på ejendommen. Af den grund var forpagteren ikke forpligtet til at overdrage betalingsrettighederne til tvangsauktionskøberen, siger Rune Hyllested.

Konkurslov forpligter

Herudover slår Vestre Landsret i dommen fast, at spørgsmålet skal afgøres efter de almindelige aftaleretlige regler, det vil sige, at parterne kan aftale, at betalingsrettighederne skal afleveres til bortforpagter ved aftalens ophør.

- Situationen er blot mere kompliceret, hvis forpagteren går konkurs, idet bortforpagteren ud over forpagtningsaftalen også skal forholde sig til konkurslovens regler, forklarer Rune Hyllested.

- Konkursloven foreskriver, at kurator kun kan udlevere effekter til tredjemand, hvis han har dokumenteret sin ejendomsret. For betalingsrettigheders vedkommende sker det ved angivelsen af rettighedsnumrene, tilføjer han.

Nødvendigt

Advokaten opfordrer derfor både bortforpagter og hans rådgivere til at være opmærksomme på, at betalingsrettighederne angives med rettighedsnumre i aftalegrundlaget. I modsat fald vil bortforpagter ikke kunne dokumentere sit ejerskab til de respektive betalingsrettigheder over for forpagters konkursbo.

Rune Hyllested ønsker ikke at bekræfte, at betalingsrettighederne er overdraget i den konkrete sag. Han henviser til, at advokatfirmaet har tavshedspligt i sagen.

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 75 76 96

 

Læs også