Strategi – den lige snoede vej

En strategi kan sikre virksomhedens udvikling og at den udvikling stemmer overens med de overordnede visioner og mål, personligt såvel som for virksomheden. En strategi kan også være med til at give ro til at drive forretningen i det daglige og fokusere på mange landmænds kernekompetence: at drive landbrug.

Når man kigger på en virksomhed, kan den groft opdeles i tre niveauer. Et strategisk niveau, et taktisk niveau og et operationelt niveau.
Det strategisk niveau beskriver store overordnede planer for virksomheden. Hvor vil vi gerne være om 3-10 år og hvordan vil vi sikre, at vi når derhen? Kører vi en nedslidningsstrategi, en ekspansionsstrategi eller noget helt andet?
Ved det taktisk niveau er det mere konkrete planer, som dog hele tiden er underlagt den overordnede strategi. Skal vi købe naboejendommen? Skal vi udvide dyreholdet? Og lignende.
På det operationelle niveau er de daglige beslutninger og justeringer. Skal vi ændre fodersammensætningen? Skal vi sprøjte hveden mod svamp? Og andre dagligdags beslutninger.

Op i helikopteren

Min påstand er, at for mange strategier har været baseret på det taktiske niveau og derfor teknisk set slet ikke har været strategier. En strategi kræver, at man tager en tur i helikopteren og virkelig får taget stilling til de helt centrale ting i livet og for virksomheden.
Selvom det ikke er hverdag for mange, så er man nødt til at stille sig selv, og måske sin ægtefælle, nogle af de store spørgsmål. Man skal højt nok op og starte fra toppen. Eksempler på spørgsmål på forskellige niveauer. 

Hvad kan en strategi?

I skuffen kan en strategi ingenting! Men brugt aktivt er den et nødvendigt værktøj for at sikre virksomhedens udvikling og ikke mindst, at den udvikling stemmer overens med de overordnede visioner og mål, personligt såvel som for virksomheden. 
En strategi kan også være med til at give ro til at drive forretningen i det daglige og fokusere på mange landmænds kernekompetence; at drive landbrug. Mange landmænd er, om de vil det eller ej, rimelig tæt knyttet til deres pengeinstitut og der kan en strategi være med til at skabe fælles forståelse på de langsigtede mål med virksomheden. Det kan naturligvis være forpligtende at sige, at man vil noget, men omvendt kan det også skabe grobund for, at det kan lade sig gøre!

Implementering – det store arbejde

En strategiproces kan være skrevet på bagsiden af en kuvert eller udformet som en flot rapport, men det er indholdet, der tæller. Vi skal have en klar vision med nogle klare mål, som udstikker retningen for det fremadrettede arbejde. Det leder videre til en række handleplaner på forskellige områder og her slipper strategiprocessen egentlig umiddelbart. Historisk set har det også været det sidste landmænd ser til strategien i flere år.
Sandheden er bare, at det først er i forbindelse med selve implementeringen, det hårde arbejde begynder. 

Opsummering

Strategi kan laves for både personer og virksomheder. Men strategi kan ikke laves på flere niveauer, det skal nemlig være på det strategiske niveau. Ellers har vi at gøre med noget helt andet. 
Det er ofte en udfordring i processen at komme højt nok op i helikopteren, men det er en nødvendighed for at få den rette indgang til en strategiproces. Hvis det lykkes at komme højt nok op og få defineret en vision og nogle mål, som virkelig har bund i landmanden personligt og hans virksomhed, så kan en skriftlig strategi være en essentiel del af en landbrugsvirksomheds langsigtede succes.
 

Læs også