Udskyd skatten på ubestemt tid

Særligt for svineproducenter kan der være en skattemæssig gevinst i at omdanne sin virksomhed til et ApS eller A/S. Netop nu kan omdannelsen klares skattefrit, fortæller Velas-skatteekspert.

Det er muligt at indkassere solide skattebesparelser, hvis man driver et ApS eller A/S frem for en enkeltmandsvirksomhed, og netop nu er det muligt at omdanne virksomheden uden at skulle indfri en større skattebillet.

Det fortæller Susanne Møberg, chefrådgiver hos Skat & Selskaber i Velas.

- I disse år er der stort fokus på likviditeten på de danske landbrugsbedrifter, og ved at udskyde skattebetalingen kan man som ejer optimere likviditetssituationen i virksomheden. Ved at omdanne virksomheden til et ApS eller A/S får man mulighed for at udskyde en del af sin skattebetaling, og det kan beløbe sig til rigtig mange penge, siger Susanne Møberg, der er en af landets førende skatteeksperter på området.

Hun forklarer, at når en virksomhed overgår fra en person til et selskab, sker det på markedsmæssige vilkår, hvilket betyder, at der skal betales skat af fortjenesten på aktiverne. Frem til juni er det dog muligt at gøre det skattefrit.

- Hvis man ikke når i mål med en overdragelse inden skæringsdatoen den 30. juni i år, er man nødsaget til at vente til næste år, før man kan omdanne skattefri til selskab igen, siger hun.

 Oplagt for svineproducenter

Hun fortæller, at en omdannelse særligt vil kunne være oplagt for svineproducenterne i halen på et gyldent år.

Det skyldes, at nogle svineproducenter måske ikke har mulighed for at spare op i virksomhedsordningen (VSO, red.), fordi de ikke opfylder kravene, og i givet fald vil de passere topskattegrænsen, når der til foråret skal betales skat. Det kan ikke undgås for 2019-indtjeningen, men det kan forhindres at ske i 2020 og fremefter, så længe der fortsat tjenes penge i erhvervet.

- Med en omdannelse får du mulighed for at udskyde skatten, fordi du selv bestemmer, hvornår du tager beløbet ud af selskabet som enten udbytte eller løn. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed, og du ikke kan bruge virksomhedsordningen, så falder hele skattebetalingen på op til 55 procent, uanset om pengene er hævet ud til privatforbrug eller ej.

Den skattefri omdannelse finder sted i en begrænset periode hvert år, men fremadrettet vil det ske med nye regler, som gør, at nogle landmænd vil være tvunget til at holde fast i bygningsmassen, mens selskabskonstruktionen skrues sammen.

eh

Læs også