Sårbare unge fik en oplevelse på landet

En gruppe unge fra Blå Kors’ ungehjem i Arden, Ungehuset, var for nylig på besøg hos landmand Lars Tolstrup. Her fik de flyttet grænser og ny viden om erhvervet.

Næsten alle fik lov at prøve at holde en gris. Også Mikkel Svaneborg, som fik et helt nyt syn på landbruget efter et besøg i en grisestald. Driftsleder Knud Andersen viste rundt og fortalte om arbejdet i en grisestald. Det skabte respekt blandt de unge. Besøget hos Jette og Lars Tolstrup sluttede med endnu en god oplevelse - kaffe og kage blandt hestene.

Der er ingen tvivl om, hvad der umiddelbart gjorde det største indtryk på fem unge fra Ungehuset i Arden, da de for nylig besøgte landmand og griseproducent Lars Tolstrup ved Skørping i Østhimmerland.

Det var helt klart den lugt, der bliver, når mange grise er samlet i en stald.

Ungehuset i Arden er et af Blå Kors’ tilbud til unge, og det primære formål er at få den unge stoffri. På den rejse er det vigtigt med oplevelser udenfor bostedet – også selvom der lugter anderledes, end man er vant til.

- Det giver nogle fælles oplevelser, som er gode at tale sammen om bagefter, forklarer pædagogisk medarbejder i Ungehuset, Frands Nedergaard Pedersen.

Bondegårdsbesøg

Trods lugten var der masser af gode oplevelser hos ægteparret Jette og Lars Tolstrup i Skørping, hvor der er både grise, heste og får. De unge startede med en rundvisning hos grisene.

Lars Tolstrup har 1.000 søer og producerer cirka 35.000 smågrise til eksport om året. Driftsleder Knud Andersen viste rundt og fortalte om produktionen og sit arbejde, og næsten alle prøvede at holde en nyfødt gris og klø en so bag øret.

- Jeg er meget overrasket over lugten, og hvor store grisene er, siger Mikkel Svaneborg, der var en af gæsterne.

Nedbrydning af fordomme

Nedbrydning af fordomme og at se noget andet, end man er vant til, er også et af formålene med landbrugsbesøget. Virksomhedsbesøg er en del af en ugentlig fællestime i Ungehuset, hvor der er undervisning i forskellige samfundsforhold og almindelig dannelse.

- Her er de ude at se noget nyt, de ikke kender til, får flyttet grænser og opbygger respekt for andre, forklarer Frands Nedergaard Pedersen.

Ungehuset har tidligere blandt andet besøgt det lokale rådhus, en Falck-station, en kro, et hundetræningscenter og en turistattraktion.

Lars Tolstrup tager gerne nogle timer ud af kalenderen for at vise landbrugserhvervet frem og give de unge en god oplevelse.

- Det er dejligt at vise vores erhverv frem og få nedbrudt nogle af de fordomme, der kan være, og når vi så samtidig kan give nogle en god oplevelse, er det jo bare dejligt, siger landmanden, der også er medlem af bestyrelsen i Agri Nord.

Mikkel Svaneborg gik ikke hjem med samme opfattelse af landbruget, som da han kom.

- Nu har jeg set nogle ting og har virkelig fået respekt for arbejdet, så jeg har helt klart nogle andre tanker om landbruget end før, fortæller han.

Læs også