Vestjysk etablerer direktion

Landbrugets kompleksitet og udvikling stiller stadigt større krav til landboforeningerne. Derfor tager vestjysk nu virksomheden til næste niveau.

Fra 1. januar 2022 vil landboforeningen Vestjysk blive ledet af en nyetableret direktion. Direktionen kommer til at bestå af René Andresen i stillingen som administrerende direktør, Svend Vestergaard i stillingen som regnskabsdirektør og Ida Ringgaard i stillingen som rådgivningsdirektør.

Den nye organisering i ledelsen sker som et vigtigt trin i virksomhedens udvikling, fortæller René Andresen, der indtil årsskiftet har titlen som direktør i Vestjysk.

- Vi får mere ledelseskraft ind i virksomheden, og vi får to meget kompetente medarbejdere til at sidde i spidsen for de to store enheder; faglig rådgivning og økonomi. Det vil komme til gavn både for vores medarbejdere og vores kunder, for det vil give mere plads til øget fokus på faglig udvikling samt udviklingen af Vestjysk som virksomhed, lyder det fra René Andresen.

En af årsagerne til etableringen af den nye direktion er de stadigt større krav, der bliver stillet til landbruget.

- Fordi landbruget i dag er meget komplekst, er landboforeningen også kompleks og rummer mange fagligheder. Vi er nødt til hele tiden at blive dygtigere og skarpere og kunne hjælpe landmanden med de udfordringer, han møder. Derfor tager vi med den nye direktion virksomheden til næste niveau, siger René Andresen og tilføjer:

- Samtidig får jeg selv frigjort mere plads til at komme ud og tale med kunderne og bevare det store overblik over virksomheden og dens udvikling, og det glæder jeg mig meget til.

Som at komme hjem

Den kommende regnskabsdirektør, Svend Vestergaard, er uddannet indenfor regnskab og revision, suppleret med en HD i regnskab og masterfag i skat. Han kommer senest fra en stilling som regnskabschef indenfor forsyningsbranchen. Inden det, i perioden 2005-2018, varetog han jobbet som revisor i økonomiafdelingen i Vestjysk, og i perioden 2009-2018 tillige jobbet som teamleder i virksomheden.

- Selvom det nu er i en helt anden stilling og med andre opgaver, er det lidt som at komme hjem til Vestjysk. Jeg havde lyst til at komme tilbage, fordi jeg rigtig godt kan lide det miljø og de værdier, der er hos Vestjysk, hvor ordentlighed og rummelighed bliver prioriteret højt, siger Svend Vestergaard og tilføjer:

- Derudover er der en flad organisationsstruktur og et højt og bredt niveau af kompetencer, som bare skaber en holdbar og spændende virksomhed til glæde for vores kunder. Dette er en ønskestilling, og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang med ledelse og fortsætte udviklingen af økonomiafdelingen i Vestjysk.

Tre bundsolide midt- og vestjyder

Den kommende rådgivningsdirektør, Ida Ringgaard, har været i Vestjysk siden 2001 i stillingen som chefrådgiver, hvor hun har haft både faglig ledelse og personaleledelse for plante- og miljøområdet, kvæg og driftsøkonomi. Ida Ringgaards passion er stadig kvægbrugerens bundlinje og det gode liv, så der vil fortsat være tid til rådgivning på staldgangen. Med et solidt kendskab til rådgivningsbranchen ser hun frem til et fornyet Vestjysk.

- Den nyoprettede direktion består af tre bundsolide midt- og vestjyder. Vi har alle tre en stærk vilje, sund fornuft og ærlig indstilling til tingene og har let ved at få tingene sagt og gjort i rette tid. Fagligt er vi vidt forskellige, og det er netop vores styrke. Jeg ved, at vi kan gøre en forskel for den enkelte landmand og hans familie – og det er nu en gang det, vi er ansat til, lyder det fra Ida Ringgaard.

Læs også