Centrovice sænker kontingentet

De 1.100 landboforeningsmedlemmer slipper i gennemsnit 600-800 kroner billigere i kontingent på baggrund af godt regnskabsresultat og solidt 2020-budget.

Som bekendt blev rådgivningsvirksomhederne i Centrovice og LMO sammenlagt til Velas med virkning fra 1. november 2019. Centrovice har nu opgjort et foreløbigt regnskab for de sidste ti måneder med rådgivningsvirksomhed, og sammen med budgettallene for landboforeningens soloregnskab for 2020 giver det mulighed for at sænke kontingentindtægterne fra de omkring 1.100 medlemmer.

Helt præcist lyder kontingentbudgettet på 1.517.000 kroner mod 2.373.000 kroner før fusionen. Dermed sænkes kontingentet med 856.000 kroner, eller omkring 600-800 kroner i gennemsnit, naturligvis varierende i forhold til størrelse og medlemskategori.

- Og det sker vel og mærke i en tid, hvor der vil blive om end endnu mere tryk på det politiske arbejde, som vi som landboforening nu er fuldt dedikeret på, siger Centrovice’s formand, Torben Povlsen, og understreger, at det er sket ud fra et forsigtighedsprincip i budgetlægningen og den stærke egenkapital i foreningen.

 

Stærkt setup

Om baggrunden for de positive økonomiske forhold for den fynske landboforening siger han, at det ikke mindst skyldes foreningens styrke og det stærke setup i Velas, hvor to gode og indtjenende rådgivningsselskaber er gået sammen.

- Derfor budgetteres med et godt resultat allerede det første år, hvoraf vi på Fyn henter de 24,9 procent. Samtidig har vi også indtægterne fra vores hus i Vissenbjerg, som lejes ud til Velas.

- Det kommer medlemmerne til gode, og samtidig kan de glæde sig over, at rådgivningen i det nye regi ikke bliver dyrere, påpeger Torben Povlsen.

På generalforsamlingen i Centrovice den 11. marts bliver regnskabet præsenteret, ligesom hele den aktuelle landbrugspolitik og de fremtidige klima- og miljømæssige spørgsmål vil fylde godt i dagsordenen. Ved mødet i Vissenbjerg, der indledes med spisning fra klokken 17.30, vil formanden og fire bestyrelsesmedlemmer være på valg.

Læs også