Velas-direktøren efter 100 dage:: Fusionsprocessen kører rigtig fornuftigt

Nye samarbejder og de flere eksperter at trække på giver mange fordele og nye muligheder for de fynske landmænd og øvrige kunder, påpeger Jan Winther.

Ret præcist er det nu 100 dage siden, Centrovice og LMO fusionerede deres rådgivningsvirksomheder. Til det, som nu har fået navnet Velas.

- Fusionsprocessen kører rigtigt fornuftigt. Som forventet har der været bump og udfordringer på vejen, men vi er i en positiv proces.

- Jeg fornemmer god stemning her på Fyn, både hos personalet og kunderne. Vi har fået en god respons og oplever en konstruktiv tilgang til den nye fusion og dens muligheder.

Åbenhed

De første 100 dage er oftest det, som gives en organisation, en leder eller for den sags skyld en regering for at bevise sin berettigelse. Derfor ser fremtiden godt ud for den nye store rådgivningsvirksomhed, set fra Jan Winthers stol, som øverste chef for de i alt omkring 600 Velas-medarbejdere og i forhold til rådgivningen og omsætningen fra landmændene og øvrige kunder.

LandbrugFyn har sat Jan Winther stævne i Vissenbjerg, hvor han – ligesom på de tre øvrige hovedafdelinger i henholdsvis Søften, Horsens og Viborg – har et kontor til rådighed.

Netop åbenhed er et af hans kernepunkter, og derfor ønsker direktøren at være mest mulig tilgængelig for både kunder og personale.

- Min telefon er altid åben, og man er naturligvis velkommen her på kontoret. Og selvfølgelig kommer jeg til de lokale møder i et bredt omfang, siger han og lover at være til stede ved generalforsamlingen i Centrovice den 11. marts.

Kvægrådgivning fra Bornholm til Skagen

På flere felter betyder fusionen nye dimensioner for medlemmerne indenfor de forskellige driftsgrene, vil Jan Winther gerne fremhæve.

Når det gælder kvægbrugerne, så kan fynboerne – og deres kolleger øst for Storebælt – se frem til et fagligt samarbejde i hele Velas’ store jyske område. Det er således besluttet, at hele Velas-området nu bliver en del af Kvægrådgivning Danmark.

- Dermed bliver det et endnu større setup – lige fra Bornholm til Skagen - med flere eksperter indenfor de specifikke kvægfagområder, som alle medlemmerne vil kunne trække på og få glæde af, forsikrer Velas-direktøren.

Han understreger, at de samme kvægrådgivere vil fortsat være i Vissenbjerg, og at Louise Foged Kornfeldt samtidig er blevet chef for hele kvægrådgivningen i Velas.

Fortsat øko-samarbejde

Også indenfor den økologisk produktion kan fynboerne fortsætte i Syddansk Økologi, som er udsprunget i et samarbejde mellem Fyn og Sydjylland. Her indlemmes nu også det øvrige store Velas-område, hvor jyderne i forvejen havde seks økologiske rådgivere.

- Ligesom på kvægområdet vil de økologiske landmænd nu kunne trække på alle rådgivere, og rådgiverne vil samtidig kunne sparre med endnu flere kolleger, pointerer Jan Winther.

Leder af økologi-området i Velas er Peter Mejnertsen, der har kontor i Søften.

60 planteavlskonsulenter

I sagens natur bliver der med de flere rådgivere tilsvarende nye muligheder for faglig specialviden og sparring i de øvrige afdelinger.

På planteområder råder Velas nu over 60 planteavlskonsulenter og en halv snes øvrige ansatte i planteavlsafdelingen. Her er chefen Lars-Ejler Hansen, der til daglig sidder i Horsens, og i øjeblikket søges efter en afløser for Leif Hagelskjær som leder af planteavlsafdelingen i Vissenbjerg.

Så samme måde fungerer svinerådgivningen, hvor de samme rådgivere holder til i alle fire store afdelinger i Vissenbjerg, Horsens, Søften og Viborg, og med de nye muligheder for samarbejde og sparring. Lederen af svinerådgivningen er Kristian Nielsen, der har sit kontor i Viborg.

Husdyr og driftsøkonomi

Som noget nyt for de øvrige afdelinger, er driftsøkonomiafdelingen nu specificeret ud i de enkelte driftsgrene, efter den model, som har kørt i Vissenbjerg i flere år.

- Husdyr og driftsøkonomi hænger sammen, og derfor giver det rigtig god mening af samle denne rådgivning, påpeger Jan Winther.

Lederen af husdyr- og driftsøkonomiområdet er Niels Borello Lausen fra Vissenbjerg. Han sidder samtidig i direktionsgruppen.

Til store brug

Jan Winther fremhæver endvidere den særlige afdeling med rådgivere til de store brug, som LMO hidtil har haft succes med, og som nu også tilbydes de fynske kunder.

- En stadig større del af landbrugsproduktionen kommer i dag fra store enheder, som har særlig brug for rådgivning i måske selskabsformer og skattespørgsmål. Derfor er denne afdeling, som vi betegner som Danmarks stærkeste til dette kundesegment, et stærkt samarbejde med både jurister, revisorer, skatte- og finanseksperter samt andre specialister.

Chefen for business, selskaber og skat er Carsten Kragh Paulsen, med hjemsted i både Vissenbjerg og Horsens.

Millionbesparelser

Fynboerne får også flere andre tilbud i den nye fusion. Det gælder blandt andet tilgangen af byggeafdelingen, som jyderne har haft gennem mange år.

Også Landbogruppen kommer tilbage til Vissenbjerg efter nogle års fravær. Dermed får de fynske landmænd denne mulighed for køb og salg af landbrugsejendomme.

- Så alt i alt bliver paletten meget større for medlemmer, både med større og mindre brug, og indenfor alle driftsgrene, understreger den administrerende direktør, der med fusionen samtidig har måttet sige farvel til et antal medarbejdere i dobbeltfunktioner, primært indenfor stabsfunktioner og administrationen.

Jan Winther venter millionbesparelser allerede her i 2020, og fremadrettet vil det være hans opgave til stadighed at skærpe Velas til strukturudviklingen og den skærpede konkurrence.

- Jeg er sikker på, at vi er klar til denne konkurrence og vil få både flere landmænd og virksomheder fra andre relevante brancher i butikken fremover, lyder direktørens mål for Velas.

Velas taget godt imod

– Jeg har ikke fået en eneste negativ tilkendegivelse. Tværtimod.

Administrerende direktør Jan Winther glæder sig over den respons, valget af »Velas« som navnet på rådgivningsfusionen har fået.

- Det falder allerede naturligt. Måske fordi det er nemt at sige og huske. Og fordi det er et helt nyt navn, som ikke minder om noget – og dermed heller ikke vores to tidligere virksomhedsnavne.

Velas er hentet fra stjernehimlen, hvor Vela er den firetakkede ledestjerne i stjernebilledet, der er kendt som Sejlet.

 

 

Læs også