Marktur med roesorter, svampesprøjtning og grillbøffer

KWS og BASF samlede omkring 30 planteavlere til det første af fire fyraftensmøder om en faglig snak om sukkerroer.

MARKMØDE Der er tydeligvis interesse for igen at deltage i markture og faglige fyraftensmøder efter en intensiv høst og lang »corona-begrænsning«.

Det viste fremmødet ved det første fyraftensmøde, som KWS og BASF i forening for nylig holdt i en sukkerroemark på Gyldenholm Gods mellem Slagelse og Næstved.

Godt 30 planteavlsinteresserede landmænd stillede op med passende indbyrdes afstand, da Elo West Larsen, KWS, bød velkommen til et par timers faglig snak om sukkerroer sammen med Jesper Kystgaard fra BASF.

- Vi har til dette vækstår solgt over 15.500 pakker roefrø, og de 70 procent heraf er solgt gennem vores webshop, indledte Elo West Larsen foran seks skilte med forædlingsfirmaets aktuelle roesorter: Cantona KWS, Daphna, Evalotta KWS, Fenja KES, Jollina KWS og Selma KWS.

- Heraf er de fire nematodtolerante sorter, som i dag har et udbytte på niveau med andre sorter.

Han understregede, at forædlingen i dag driver sukkerroer frem rent økonomisk, så den ellers omkostningstunge afgrøde fortsat er et godt økonomisk valg i sædskiftet.

- Og særligt i sukkerroer gælder det om at vælge de bedste sorter og ikke nødvendigvis de billigste, understregede Elo West Larsen.

Svampebekæmpelse

Svampebekæmpelsen i sukkerroer bør starte den sidste uge i juli.

Det fastslog Jesper Kystgaard fra BASF, der erfaringsmæssigt så en kraftig udvikling i svampesygdomme i sukkerroer fra første uge i august.

- Opera har i flere år været det mest anvendte fungicid i roer, men midlet udgår nu. Derfor er der en kraftig anbefaling om på forhånd at købe cirka 80 procent af den Opera-mængde, som man forventer at bruge i 2021, lød det fra Jesper Kystgaard.

Opera udgår nemlig af handlen fra oktober i år, men må fortsat bruges næste år.

Jesper Kystgaard gennemgik derefter en række landsforsøg med forskellige doseringer af Opera.

Afløser for Opera

Når Opera udgår, skal der findes et nyt middel til svampebekæmpelse i sukkerroerne.

- Her er flere midler på vej, blandt andet Propulse. Det har dog svag virkning på rust, som i år er mest udbredt og bør derfor iblandes Comet.

Omkring ukrudtssprøjtningen understregede Jesper Kystgaard, at rettidig sprøjtning er altafgørende.

Det viste ikke mindst den mark, som fyraftensmødet foregik i. Her var tæt med spildraps og lidt andet ukrudt.

- En radrensning kan være ret effektiv mod spildraps, da rapsen ofte står mellem rækkerne, lød en kommentar.

Fyraftensmødet sluttede med et flot traktement med grillsteaks og rødvin ved opstillede to-mands borde i passende »corona-afstand« – og i konkurrence med en regntung tordenbyge, som vandt til sidst.

Læs også