bannerPos

God etablering af pløjefrit dyrket vårsæd

Planteavlskonsulent Henrik Fredsgaard Larsen gennemgår her de storparcelforsøg, som Agrovi har anlagt i Skåne for at undersøge optimal etablering af vårsæd ved pløjefri dyrkning. Fotos: Agrovi

AF: JØRGEN P. JENSEN

FAGJOURNALIST
06-06-2020 21:00
Ved en tidlig såning er det vigtigt at holde øje med dybden, hvori jordfugten befinder sig, lyder det fra Agrovi, der forleden holdt demo-møde om Sund Jord i Skåne med fokus på optimalt såtidspunkt, sådybde, tidspunkt for nedvisning og companion crops.

I tirsdags samlede det sjællandske rådgivningsselskab Agrovi omkring 40 hovedsageligt svenske planteavlere på Kroktorpsgård i Skåne.

- I Sverige er grænsen for forsamlinger i øjeblikkket på 50 personer, fortæller planteavlskonsulent Henrik Fredsgaard Larsen, der fra Agrovis side stod for dette demo-arrangement af storparcelforsøg indenfor conservation agriculture og pløjefri dyrkning.

- Formålet var at se på variationer indenfor etablering af vårsæd i form af for eksempel al for tidlig såning, rettidig såning og al for sen såning.

Baggrunden er en debat om, hvorvidt der skal ventes længere med at så ved pløjefri dyrkning end i marker, der bliver pløjet.

- Eller skal man for eksempel kompensere ved at gå op i udsædsmængde eller ændre på andre forhold ved etableringen, forklarer han.

Presset vårsæd

Demonstrationsparcellerne på den skånske gård lykkedes over al forventning i det tørre forår.

- På grund af det specielle vejr her i foråret har vårsæden været presset. Så behandlingerne slog meget tydeligt igennem. De mindre optimale behandlinger har virkelig givet en dårlig afgrøde, og med de gode behandlinger står der nu en flot afgrøde, fortæller Henrik Fredsgaard Larsen.

- Opgaven med etablering af vårsæd så tidligt som muligt er at få placeret udsæden på et fugtigt jordlag med lidt løs muld omkring sig. I år som i år med det konstant tørre vejr har løsningen været at så tidligt og dybere end normalt. Modsat i et vådt forår, hvor udsæden så skal placeres mere øverligt end normalt.

Vejrforholdene er således en faktor, der påvirker den optimale sådybde, så kernen altid kan placeres i fugtig jord.

Rette jordtemperatur

Ofte hører man, at upløjet jord er mere kold i foråret.

- Derfor kan en let strigling umiddelbart før såning i nogle tilfælde få gang i en jordopvarmning. Ved en tidlig såning er det også væsentligt at holde øje med dybden, hvori jordfugten befinder sig. Her kan kernen med fordel bedst placeres en til to centimeter øverst i jorden fremfor tre til fire centimeter nede.

- Dermed kan man opnå succes med en tidlig etablering ved direkte såning. Det er meget væsentligt, at man har fokus på, at netop det jordlag, man placerer kernerne i, er tjenligt. Måling af jordtemperatur skal derfor foregå i netop det jordlag, som man vil så i – ikke dybere nede, understreger Henrik Fredsgaard Larsen.

Derfor sparer man nok jordbehandlingsudgifter på conservation agriculture-dyrkning, men det kræver til gengæld en omhyggelighed med at tilpasse sådybden til de aktuelle fugt- og temperaturforhold i jorden, hvis man vil opnå en optimal etablering. Ligeledes skal også spiringsprocenten justeres i forhold til såbedet, så udsædsmængden kommer til at passe med det såbed, man kører og arbejder med.

- Vi kan ikke regne med 90 procent spiring, når vi ikke arbejder under perfekte forhold. Det er oftere kun 80 procent spiring. Denne faktor er også meget væsentlig at arbejde med for at opnå den gode etablering, hvor vi rammer et fornuftigt planteantal, siger Henrik Fredsgaard Larsen.

Nedvisning på urørt jord

De mest tydelige forskelle kan dog ses i forskellige tidspunkter for nedvisning med glyphosat.

- Ved forekomst af græsukrudt og andet ukrudt fra efteråret skal man klart sprøjte med glyphosat, før man laver noget som helst i ens kommende pløjefri/direkte såede vårsædsmark, fortæller Henrik Fredsgaard Larsen.

- Det kan nemlig være svært at undgå, at man selv ved en skiveskærssåmaskine ikke kaster lidt jordklumper op, som derved kan skjule nogle ukrudts- og græsplanter fremspiret i løbet af efteråret eller i en mild vinter. De kan så vokse videre efter sprøjtning.

Omkring etablering af companion crops viste demoparcellerne bedst etablering ved let indarbejdelse i jorden af udsæden frem for blot udspredning.

De svenske planteavlere har i øvrigt ikke en FRDK-forening, som vi har i Danmark.

- Derfor er de forskellige ildsjæle blandt de svenske pløjefrie dyrkere spredte og uden den samme vidensdeling, som vi nyder godt af herhjemme, slutter Henrik Fredsgaard Larsen.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk

telefon +45 40 41 76 84

  

LandboNords generalforsamling blev også digital

Torsdag aften afholdt LandboNord generalforsamling digitalt. Her var budskabet blandt andet, at hverken forretning eller forening har ligget i dvale under COVID-19 nedlukningen af Danmark.

To par skadedyrsbekæmpere er flyttet ind hos landmand på Mols

Hvad gør man, når en ellers velkommen gæst, kvitterer for gæstfriheden ved at gylpe på gulvet og skide ned ad væggen? Så bygger man dem en bolig. Det gjorde landmand Jørgen Ivar Mikkelsen fra Mols, som nu har hele to par økologiske skadedyrsbekæmpere boende.

200 mio. kroner ekstra til et grønnere landbrug i 2021

I 2021 kan der komme flere minivådområder, mere ny skov og mere teknologi, der gør landbruget grønnere. Det er resultatet af regeringens beslutning om at overføre syv procent af den direkte landbrugsstøtte i 2020 til grønne tiltag i landdistriktsprogrammet fra 2021 og frem.

Stille hvedeeksportmarked

Investeringsfondene satte sig på hænderne forud for forlænget weekend i det amerikanske. Argentinsk sojaindustri lider.

Godt år for Gråkjær

Entreprenørvirksomheden Gråkjær har travlt med at projektere og opføre en lang række projekter i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, og virksomheden har lagt strategien for fremtiden ud fra et marked, der ser positivt ud. Dog med coronakrisen som en joker i branchen.

Udstillere glæder sig til Agromek

Blandt udstillere på Agromek ’21 er der store forventninger til igen at kunne møde landmændene på messestandene.

John Deere sælger SABO til Mutares

John Deere har meddelt, at der er underskrevet en aftale om at sælge SABO Maschinenfabrik til Mutares SE & Co. Overdragelsen er betinget af lovmæssig godkendelse af Federal Cartel Office Bundeskartellamt i Tyskland.

Nyt koncept afløser årets Svinekongres

Landbrug & Fødevarer Svineproduktion og Seges Svineproduktion står bag nyt koncept, som afløser årets Svinekongres. Men fokus på faglig viden og netværk bliver – næsten - lige som det plejer.

Svinenoteringen ryger under 11 kroner

For første gang i år kommer noteringen for slagtesvin fra Danish Crown under 11 kroner. Næste uge falder noteringen nemlig med 30 øre til 10,80 kroner.

Nature Energy indgår grøn kæmpeaftale med Shell

Nature Energy og Shell har indgået en stor aftale, hvor Nature Energy sælger biogas til Shell Energy i Europa. Aftalen er til dato den største af sin slags i verden og beviser, at biogas er en vigtig del af den grønne omstilling i hele Europa.
Side 1 af 1871 (37409 artikler)Prev1234567186918701871Next