- Det kan vi umuligt nå på så kort tid og uden at vide hvor

Chefrådgiver Helge Lorenzen, Landbosyd, kan umuligt se, hvordan markplanerne allerede for 2020 kan ændres til at rumme over 600.000 hektar efterafgrøder med regeringens ambition om 380.000 hektar målrettede efterafgrøder. Mange markbrug er færdige med markplanerne og er i gang med at disponere.

- Det er fuldstændigt tosset.

Det er den spontane kommentar fra chefrådgiver Helge Lorenzen, Landbosyd, da Effektivt Landbrug i går eftermiddag (tirsdag) fortæller ham om regeringens fremrykning af arealet med målrettede efterafgrøder til at nå 380.000 hektar allerede i 2020.

- Vi er langt fremme i markplanlægningen for 2020, mange er færdige og i gang med at disponere. Et så store antal hektar med efterafgrøder vil vi slet ikke kunne få ind i markplanerne så sent.

Mindre vintersæd

Det vil kræve langt mere vårsæd og nedgang i vintersæd- og vinterrapsarealerne med betydelig nedgang i den økonomiske indtjening til følge – vel nok 2.000 til 3.000 kroner pr. hektar. Og dertil omkostninger med at etablere de mange efterafgrødearealer.

- Det er helt slemt, og jeg kan overhovedet ikke se, hvordan vi får de mange efterafgrødearealer placeret. Er der lavet det kort, der viser, hvor arealerne skal placeres, spørger Helge Lorenzen.

Desuden vil det blive endnu vanskeligere at nå et få sået så store efterafgrødearealer set ud fra, hvor store problemer det nuværende areal har givet.

Ikke omdriftsareal nok

Han understreger, at konsulenterne hidtil har medvirket positivt til at få etableret efterafgrøder og motiveret landmændene til at tage efterafgrødearealer ind.

- Det kan vi umuligt nå på så kort tid og uden at vide hvor. Vi har kun november, december og januar til at færdiggøre markplanerne, inden forårsarbejdet går i gang, og vi konsulenter skal i gang med at ansøge om arealerne. Det kan jeg slet ikke se mig ud af, det må jeg sige.

Helge Lorenzen ser heller ikke omdriftsareal nok til at rumme 380.000 hektar målrettede efterafgrøder sammen med 240.000 hektar pligtige efterafgrøder og 35.000 hektar husdyrefterafgrøder.

- Det giver 655.000 hektar efterafgrøder, der skal findes plads til på det nuværende omdriftsareal. Mange skal i så fald bruge en betydelig del af deres areal på efterafgrøder og kan ikke have vinterafgrøder, fastslår den sønderjyske chefrådgiver.

jpjensen@effektivtlandbrug.dk
telefon +45 40 41 76 84

Læs også