Hvor slem er årets sene såning af sukkerroer?

2023 er et godt eksempel på, at roerne selv ved sen såning kan præstere et pænt udbytte, og det endda på trods af en meget besværlig kampagne.

Såningen af sukkerroer er i år blevet meget sent de fleste steder.

Med de våde forhold i markerne og med næsten daglige byger har det været umuligt at få lavet et fornuftigt såbed eller bare færdes i markerne.

Alle tilråder tidlig såning – så hvor alvorligt er denne helt ekstraordinære sene såning?

- Historiske data over såtider og efterfølgende udbytte i sukkerroerne viser ingen entydig sammenhæng mellem såtid og udbytte, fortæller man fra Agricenter hos Nordic Sugar.

Vækståret afgørende

I et diagram viser Agricenter årenes gennemsnitlige udbytter på landsplan (blå søjler) sammenholdt med årets middelsådato (rød streg).

De stiplede linjer viser trenden i perioden fra 2001 til 2023, hvor blå linje viser en flot udbyttestigning over årene. Derimod ses, at trenden for den gennemsnitlige sådato næsten er vandret, så i denne periode har den gennemsnitlige sådato kun flyttet sig få dage.

Højeste udbytte blev opnået i 2014, hvor gennemsnitlige sådato var meget tidlig, nemlig den 22. marts. Lave udbytter, som falder sammen med sen såning, ses for eksempel i 2006, 2010 og 2018.

Sidste år er et godt eksempel på, at roerne selv ved sen såning kan præstere et pænt udbytte, og det endda på trods af en meget besværlig kampagne. Så meget afhænger af vækståret.

Tab på 0,5 procent pr. dag

Diagrammet dækker over, at der er mange andre faktorer, der har indflydelse på udbyttets størrelse. Det er for eksempel såbed, jordstruktur, fremspiring, årets klimatiske forhold med temperatur, solskinstimer, tørke mm.

Men tidlig såning er naturligvis en fordel, hvis alt andet er lige. En tidlig start på roerne giver roerne flere dage at vokse i, og vil normalt også give en tidlig rækkelukning, så mængden af solindstråling, som planterne kan nå at opsamle inden høst, bliver større.

Danske forsøg af ældre dato har vist udbyttetab på omkring 0,5 procent pr. dag i første halvdel af april med tiltagende tab, jo senere såningen bliver.

- Derfor gælder det stadig, at roesåningen bør prioriteres højt, så snart jorden er tjenlig til det, slutter man fra Agricenter.

Læs også