Forventer mindste avl af hvede i EU siden 2020

Vinteren har været hård imod markerne mange steder i EU, og derfor vælger EU-kommissionen nu at nedjustere forventningerne i hvedeavlen, oplyser AgroMarkets.

Det vil ikke rigtig flaske sig med vejr og afgrøder i år i EU, og det får nu EU-kommissionen til at foretage endnu en nedjustering af avlen i EU.

- Med den seneste nedjustering skal vi helt tilbage før 2020 for at finde en hvedeavl, der er mindre end det, man forventer i år, skriver chefanalytiker John Jensen, AgroMarkets.

Det, som EU-kommissionen ikke har taget stilling til endnu, er størrelsen af våravlen, som man dog forventer større end ventet i år. Det skyldes, at vinteren i det meste af EU har været hård ved vinterafgrøderne, og derfor skal større arealer end ventet sås om og etableres på ny med vårafgrøder. Ifølge AgroMarkets er det dog for tidligt at lave et skøn, især fordi der er store arealer, som ikke er sået endnu.

Snarlig såning kan gå an

Det bemærkes videre, at muligheden for at erstatte hvede med vårafgrøder helt afhænger af, om det bliver muligt at få markarbejdet gjort i den nærmeste fremtid.

- Vi har tidligere sået først i maj med rimelig succes, men det skal snart til at være, lyder det fra John Jensen.

- Lykkes det at få vårafgrøderne i jorden, og vi får en gennemsnitlig vækstsæson, så vil den samlede avl af korn i EU ikke falde helt så meget, som man kunne frygte efter nedjusteringen af hveden, mener han.

Læs også