Pesticidrester: Danmark overskrider ikke grænsen

I alt 549 fødevarer er udtaget i forbindelse med den danske pesticidkontrol for 4. kvartal 2020, skriver DTU Fødevareinstituttet.

For syv af prøverne har DTU Fødevareinstituttet vurderet, at prøvernes indhold af pesticidrester enten udgør en sundhedsmæssig risiko, eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

I syv prøver er pesticidrester fundet i koncentrationer over grænseværdien, som enten er vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko eller vurderet til, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes. 

Det drejer sig om carbendazim og benomyl i ærter med bælg fra Peru og ris fra Pakistan, omethoat i aubergine fra Thailand, omethoat, quintozen, chlorpyrifos og tecnazen i selleriblade fra Thailand, chlorpyrifos i frisk koriander fra Thailand, chlorpyrifos og carbofuran i dild fra Thailand samt chlorpyrifos i limeblade fra Thailand. 

I flere danske prøver blev der påvist pesticidrester, men ingen over grænseværdien.

Læs også

Ny rapport: Kalkning af markerne hjælper også klimaet
Hveden arbejder videre i kulden
Sunde hvedemarker betaler for mikronæringsstoffer
Gunderslevholms driftsleder: - Vi bruger altid pH Control i marksprøjten
Græsblandingens kvalitet skal ses efter fremspiring
Brug mobiltelefonens GPS når du arbejder i marken