Markvandring tilbage i vante rammer

Planteavlsinteresserede har også i år mulighed for at hente ny inspiration og viden, samtidig med, at der udveksles erfaringer med fremmødte kolleger, når der den 22. og 24. juni formidles viden fra forsøgsmarken ved Bramstrup Videncenter.

Traditionen tro er det igen i år muligt at hente ny inspiration og viden, når Bramstrup Videncenter, Patriotisk Selskab, DLG og DLF i samarbejde formidler årets gang og nye tiltag fra det otte hektar store forsøgsareal på Bramstrup Gods i Volderslev.

- Afgrøderne står næsten uden undtagelse flot i år, fortæller chefkonsulent Erik Andkær Pedersen, Patriotisk Selskab, der - som de øvrige arrangører – glæder sig til igen at få forsøgsmarkerne fyldt op med interesserede gæster.

- Vi er tilbage til normalen, når vi tirsdag den 22. og torsdag den 24. juni står klar om aftenen til at tage imod. Det er dog en uge senere, end vi har for vane. Dels på grund af afgrødernes lidt langsommere vækst her i foråret, og dels på grund af de øgede muligheder for forsamling i forhold til covid-19.

Robotterne kommer

Som noget nyt vil det i år være muligt at se markdemonstration af robotter fra både Agrointelli og Farmdroid.

- Agrointelli medbringer Robotti, der er en robot designet til at udføre et bredt spekter af opgaver forbundet med moderne planteavl. Robotten kræver ingen bemanding for at kunne udføre de forskellige opgaver, men styres af et RTK gps-signal, forklarer Erik Andkær Pedersen.

Farmdroid er lige ledes fuldautomatisk og kan både så og luge, når marken er sat op i systemet. Begge robotter har lav vægt og komprimerer derved jorden minimalt ved arbejdskørsel.

Gødningsmodeller i raps

I rapsen afprøves - udover forskellige sorter - også forskellige gødningsmodeller.

- Vi sammenligner de danske med dem, vi kalder de engelske, de svenske og de tyske, forklarer Erik Andkær Pedersen.

Rapsen står ifølge chefkonsulenten rigtigt godt, og der er generelt store forventninger til udbyttet.

- Vi har haft en lang blomstringsperiode, og vi har derfor kørt to gange svampesprøjtning for både at beskytte hovedskud og sideskuddene.

Lejesæd i frøgræs

I frøgræsset afprøves tidspunkt og dosis af vækstregulering i kombination med stigende mængde kvælstof. Og efter en nats regn, er det tydeligt, da avisen er på besøg i forsøgsmarken først i juni, at der er forskel på de ubehandlede parceller og de behandlede.

- Der bliver virkelig noget at se i år. Behovet for vækstregulering er stort, og forskellene vil derfor være tydelige, siger Erling Christoffersen, avlschef hos DLF og vurderer, at de planter, der ikke har fået Moddus, og derfor ligger ned ved avisens besøg, formentlig rejser sig her første gang.

- Men anden og i hvert fald tredje gang, så bliver de liggende, fastslår han.

- Den megen regn og nu mere varme, får det til at gro, så vi har stort set fået ryddet lagrene af vækstreguleringsmidler, lyder det.

Sortsblandinger hitter

Vinterbyg, hvede og rugsorter er som altid vel repræsenteret på Bramstrup, og også i år er der gode nye bud på sunde sorter, der vil gøre det godt fremover.

- Vi har blandt andet fokus på de to nye foderhvedesorter KWS Colosseum og Rembrandt, samt sortsblandinger generelt, fortæller seniorchef for markekspertise hos DLG, Henning Jakobsen.

- Vi har syv-otte hvedesorter i Danmark, der ligger flot i både udbytter og resistens, så vi har mulighed for at spore os ind på lige netop den sort, der passer bedst hos den enkelte landmand, siger Henning Jakobsen og henviser til eksempelvis manganproblemer, tidlig eller sen såning, brødhvede eller foderhvede.

- De mange ligeværdige sorter gør det også lettere at lave sortsblandinger, hvor man opnår det optimale fra alle sorter, påpeger han og uddyber, at der ligger mange fordele i sortsblandinger.

- Vi kommer ind på sortsblandingerne ved gennemgangen i marken. Og for de enkelte sorter kommer vi ind på deres dyrkningsegenskaber, så det rette valg lettere kan træffes, lover Henning Jakobsen.

Landsforsøg med proteinafgrøder

Ud over det vanlige forsøgsareal er der i år også udlagt adskillige hektar med landsforsøg på Bramstrups arealer, blandt andet med proteinafgrøderne linser, kikærter og lupiner.

- Det er rigtigt spændende at følge, siger Morten Holmgaard, planteavlskonsulent hos Patriotisk Selskab, der glæder sig over, at de fleste forsøgsarealer står rigtigt flot.

- Det er kun lige vårbyggen, der driller os. Den er snart mere gul end grøn, siger han og påpeger, at det desværre er en udfordring, han forventer mange af de fremmødte gæster vil kunne nikke genkendende til på grund af de store vandmængder.

- Men det er der jo også masser af læring i, påpeger han.

Læs også