Sådan navigerer du som økolog igennem udfasningen af konventionel husdyrgødning

De nye krav til bælgplanter og kulstofbinding i sædskiftet samt nye gødningsregler kalder på overvejelser og beregninger. Derfor tilbyder VKST nu et Økologisk DBII Tjek til økologiske, professionelle planteavlere

Hvordan ser din bedrift ud med de nye krav til økologer på gødning og sædskifte? Hvor kan sædskifte, afgrødevalg og input optimeres? De spørgsmål har de økologiske konsulenter i VKST vendt med deres planteavlskunder, og kan nu hjælpe dem med at finde svarene via et økologisk DBII Tjek.

- Den økologiske planteavler får regnet på sine afgrøders økonomiske resultat så hurtigt som muligt efter høst med det her tjek. På den måde kan man nå at ændre sin markplan allerede til året efter i forhold til vårsæd, forklarer Darran Andrew Thomsen om det økologiske DBII Tjek og uddyber:

- Planteavleren får en beregning af markøkonomien, inden regnskabstallene kommer, og det giver hjælp til at få overblikket over, hvilke afgrøder der passer bedst til bedriften, og gør afgrødevalget mere kvalificeret.

Prioritering

Darran Andrew Thomsen forklarer, at tjekket er med til give overblikket over den samlede bundlinje for afgrøderne enkeltvis og samlet for hele bedriften.

- Vi kigger på afgrøderne både økonomisk og i en sædskiftesammenhæng. Vi forholder os til den enkelte bedrift og hjælper med at optimere sædskiftet og afgrødevalget under de forhold, der er, siger økologikonsulenten.

- Og så laver vi også beregninger på grøngødning, sædskiftegræs og efterafgrøder, som giver et overblik over helheden og klæder økologen bedre på til at tage de rigtige beslutninger.

Økologikonsulenterne i VKST benchmarker på de største øko-afgrøder, og foretager også benchmark på sædskifteniveau, så økologen kan se, hvor han ligger i maskinudgifter, i udgifter til gødning, i forhold til grøngødning og efterafgrøder og i DBII pr. hektar. Og her kan den økologiske landmand også sammenligne sig med andre lignende økologer i hele landet.

Større sammenligningsgrundlag

Tilmelding til det økologiske DBII Tjek er den 30. august, og lige nu giver VKST rabat til de økologer, der gerne vil deltage.

- Jo flere vi får med i tjekket, jo større bliver sammenligningsgrundlaget, når vi benchmarker med andre økologer på afgrøde- og bedriftsniveau. Så derfor giver vi helt op til 100 procent rabat, hvis man får sine økologiske kolleger til at deltage også, siger Darran Andrew Thomsen.

VKST giver 25 procent i rabat på hele regningen for alle nye deltagere i Økologisk DBII Tjek. Og for økologer, som tidligere har fået foretaget et økologisk DBII Tjek, er der nu også rabat at hente.

Rabat

For hver ny deltager, den enkelte økolog får med i tjekket, får landmanden 25 procent i rabat på hele regningen. Får man derfor fire af sine kolleger til at deltage i det økologiske DBII Tjek, får man sit eget tjek kvit og frit.

Men det er ikke derfor, man skal deltage, understreger økologikonsulenten.

- Det er et rigtig godt produkt, du som professionel, økologisk planteavler kan bruge i optimeringen af dit sædskifte. Både økonomisk og fagligt. Og så viser det den helt rigtige indstilling over for banken også. Når de ser, at du arbejder med optimering af din virksomhed, får du goodwill den anden vej, siger Darran Andrew Thomsen og afslutter:

- Hvis vi finder bare to procent i sædskiftet, så har økologen tjent pengene mange gange hjem.

Læs også