Roedyrkere glemmer at give bor

Roegødninger har ikke længere bor med, og efterhånden bliver jorden tømt for bor. Det fortalte Finn Sørensen, Nordic Suger, ved en markdemo på Lolland.

Planteavlskonsulent Mette Andersen, Nordic Sugar, holdt et  indlæg om bladsvampebekæmpelse i sukkerroerne på markdemodagen på Sofiehøj Forsøgscenter på Lolland. Foto: Finn Sørensen Da gødningerne ikke længere indeholder bor, begynder bormangel nu at ses lidt flere steder, hvor man glemmer at udsprøjte bor. Her har Finn Sørensen, Nordic Sugar, samlet en rækker roeplanter med begyndende bormangel. Angreb af stængelnematoder i roer ses også flere steder end tidligere. - Vi kan anbefale roesorter, der er mindre modtagelige for stængelnematoder, fortalte Finn Sørensen som eneste metode til at undgå dem.

Tidligere i september – lidt inden roekampagnen – blev der i et samarbejde mellem Nordic Sugar, Nordic Beet Research og VKST holdt en markdemonstration på Sofiehøj Forsøgscenter ved Holeby på Lolland.

Her var godt 120 roedyrkere og andre interesserede mødt op til en praktisk gennemgang af blandt andet de nyeste strategier mod bladsvampe.

Det var også muligt at nærstudere to markrobotter. Det var Agrointellis Robotti, der nu kan udstyres med en sprøjte, der er ideel til båndsprøjtning i rækkeafgrøde samt Farmdroid, som kan både så roer og renholde dem mekanisk.

Desuden blev resultaterne fra årets ukrudtsforsøg gennemgået samt en aktuel melding på observerede skadevoldere i roemarkerne i øjeblikket.

Bormangel breder sig

Finn Sørensen, agronom og rådgiver på Nordic Sugar, havde samlet en række roeplanter med forskellige symptomer.

- Langt de fleste avlere får givet bor til deres roemarker – men ikke alle. Tidligere var det ikke nødvendigt, men nu er der ikke længere bor i roegødningerne. Derfor begynder borindholdet i jorden efterhånden at blive for lavt, fortalte Finn Sørensen.

Roer med bormangel er ikke egnet til lagring. Så de skal i givet fald leveres tidligt, oplyse han videre.

Stængelnematoder

Angreb af stængelnematoder er et andet svagt stigende problem i flere roemarker.

- Umiddelbart kan de ikke bekæmpes med angreb og forbliver ofte et problem i en bestemt mark. Men der er sortsforskelle, og vi kan anbefale roesorter, der er mindre modtagelige for stængelsnematoder, påpegede Finn Sørensen.

Han konkluderede, at dette første åbne roearrangement efter corona var vellykket med god snak og stemning.

Læs også