Giftig plante skader ikke biavlen

Den gule, giftige engbrandbæger spreder sig voldsomt i nogle egne i disse år. Planten indeholder pyrrolizidinalkaloider (PA), som ved længere tids indtag i større mængder kan forårsage leverskader.

I det seneste Tidsskrift for Biavl slås det overfor bekymrede biavlere fast, at selvom honning måtte indeholde PA, vurderes det, at honning spiller en stærkt underordnet rolle i forhold til det samlede indtag af PA for både børn og voksne.

Det nævnes videre, at planten ikke er særlig tiltrækkende for bier.

Læs også