Vil pløjefri landmænd få udbetalt en negativ CO2-afgift?

Landmænd, der ikke pløjer, lagrer C02 i jorden.

- De vil derfor kunne se frem til at modtage en negativ CO2-afgift, hvis den, som foreslået af statsministeren, bliver en realitet, lyder det fra FRDK.

I sin nytårstale 1. januar løftede statsminister Mette Frederiksen sløret for, at der i 2022 skal træffes beslutning om en »ny og ambitiøs afgift på CO2«.

- Overordnet set er FRDK imod en dansk særregel om en CO2-afgift, fordi den er konkurrenceforvridende og vil få store økonomiske konsekvenser for især danske mælke- og svineproducenter, lyder det i en kommentar fra Foreningen for reduceret jordbearbejdning FRDK.

Bliver afgiften en realitet, forventer FRDK dog, at de pløjefri landmænd har en fordel. De lagrer nemlig CO2 i jorden, og deres markbrug kan udløse en negativ CO2-afgift.

- Vi er grundlæggende imod en CO2-afgift, fordi den bliver urimeligt dyr for dansk landbrug og forvrider konkurrenceevnen, hvis den er en ensidig dansk afgift.

- Men bliver den en realitet, bør landmænd, der lagrer kulstof i jorden, få en negativ afgift – altså en belønning for deres klimaindsats, siger formand i FRDK, Henrik Terp.

Lagrer op til 2,4 ton pr. hektar

På baggrund af tal fra Aarhus Universitet og Seges’ Vidensyntese om Conservation Agriculture anslår FRDK, at dyrkning af jorden efter Conservation Agriculture-principper årligt i gennemsnit kan lagre mindst 2,4 ton CO2 pr. hektar som organisk materiale i jorden afhængig af jordtype og andre forhold.

- Hvis en million hektar landbrugsjord i omdrift opdyrkes efter principperne, kan der alene i Danmark årligt over en årrække oplagres op til 2,4 millioner ton CO2.

- Det er derfor klart, at en pløjefri markdrift på et landbrug ikke skal belastes af en afgift, men derimod skal honoreres, siger Henrik Terp.

Negativ afgift er en mulighed

Vismændene i De Økonomiske Råd har foreslået en afgift pålagt beregnet CO2-udledning for afgrøder og husdyr for at tilskynde landbruget til at reducere sin CO2-udledning.

FRDK har tidligere haft kontakt med Lars Gårn Hansen, vismand i De Økonomiske Råd og professor ved Københavns Universitet. Han bekræfter overfor foreningen, at det er muligt at belønne landmænd, der fjerner CO2 fra atmosfæren i et afgiftssystem.

- I princippet kan man sagtens udvide vores model, så man belønner dem, der er i stand til at fjerne CO2 og nitrat ved at opbygge lagrene i jorden, siger vismanden.

Læs også