Senere etablering af efterafgrøder »straffes« mindre

Den nye plantedækkebekendtgørelse, som blandt andet beskriver reglerne for de pligtige og husdyreefterafgrøder er netop sendt i høring.

Her er der lagt op til, at der fra næste år er udsigt til, at man ikke bliver straffet lige så hårdt for at så målrettede, pligtige- og husdyr-efterafgrøder efter fristen 20. august.

Det kvotetræk på op til 65 kg kvælstof pr. hektar, som man kunne blev ramt af, hvis man i 2021 såede efterafgrøderne efter fristen, bliver nu sat ned til 48 kg. kvælstof pr. hektar.

Torben Hansen, formand for planteproducenterne i Landbrug & Fødevarer, glæder sig over, at reduktionen i kvælstofkvoten ved etablering senere end 20. august nedjusteres.

- Vi har længe kæmpet for mere fair og fagligt korrekte kvotereduktioner i de »fleksible frister«, og nu viser forsøgsdata, at der er fagligt belæg for at reducere dem væsentligt. Der udestår desværre stadig en model for at justere de tre så-intervaller til dagsbasis, siger Torben Hansen

Han glæder sig også over, at de kvælstoffikserende efterafgrøder får en smule mere fleksibilitet. 

- Her bliver det muligt at anvende cikorie og græs i blandinger med de kvælstoffikserende arter. Men som vi efterhånden er så vant til, er det ikke uden en bagside. Cikorie og græs i blandinger med kvælstoffikserende arter, skal nemlig være sået senest d. 1. august. Derfor bliver der fremover endnu en dato, da de kvælstoffikserende efterafgrøder dermed får to datoer – den 1. og 20. august, siger Torben Hansen.

Han understreger, at Landbrug & Fødevarer fortsætter arbejdet med at presse på for at få mere fleksibilitet i efterafgrødereglerne og flere virkemidler i spil i reguleringen.
 

Læs også