Ukompliceret gylleplacering gennem 14 år

WekoAgro i Hammel bestilte fem Horsch Focus Evo CS hjem, da der skulle disponeres til lager i efteråret. Her sidst i februar er de fem nedfældere, som skal placere gylle til majs, solgt. Horsch-importørens lange erfaringer viser, at placering betaler sig.

- Vi blev enige om, at skulle det være, skulle det nok være nu, siger Arne Gejl og indrømmer, at det var et sats, da han og kollegaerne hos WekoAgro i efteråret besluttede at bestille fem Horsch Focus Evo CS hjem til lager.

Men spåkuglen på kontoret i Hammel, hvor Horsch-importøren har sit hovedkontor, viste sig at være korrekt kalibreret. For på denne blæsende februardag kan produktspecialist Arne Gejl melde, at de fem Focus Evo CS er solgt. Når de forlader adressen igen, er de opbygget som gyllenedfældere, der især skal placere gylle til majs hos maskinstationer i hele Jylland.

- Hos os er placering af gylle til majs jo ikke noget nyt, siger Arne Gejl, mens han åbner søgemaskinen på sin PC. Her finder han en artikel fra Effektivt Landbrug – dateret 9. december 2008.

I 2008 kom den første Horsch Focus-nedfælder nemlig i marken hos Henriks Markservice i Himmerland. Og der har den kørt siden.

- Det var jo særligt hos økologerne, der var interesse for placering af gylle, men vi kunne se en effekt i de demonstrationer, vi lavede hos konventionelle. Også selv om der var startgødning til rådighed, siger Arne Gejl.

Fosforloft skaber behov

Allerede dengang i 2008 talte man om, at teknikken kunne blive efterspurgt, hvis fosforbegrænsninger skulle udfordre brugen af startgødning til majs. Og netop de begrænsninger kom med fosforloftet i august 2017.

Fosforloftet betyder, at de såkaldte undtagelsesbrug, som er kvægbedrifter, der må udbringe 230 kg kvælstof pr. hektar i husdyrgødning, stort set ikke har mulighed for at anvende startgødning ved etablering af majs.

Siden har der været lavet flere forsøg, som entydigt viser, at placeret gylle til majs kan give samme udbytte som ved placering af startgødning og almindelig nedfældning. Kombineres gylleplacering og startgødning, er det muligt at opnå et større udbytte.

Flere producenter er kommet med deres bud på nedfældere til placering af gylle. Hos WekoAgro holder de dog fast i deres løsning med Horsch Focus Evo CS, som dog er udviklet på ét væsentlig punkt, siden den første blev sat i gang hos Henriks Markservice i 2008.

Tilpasses på eget værksted

Den første nedfælder, der blev leveret fra Horsch-importøren passede nemlig til datidens standard, som var otterækkede majssåmaskiner. En standard der på de danske maskinstationer siden er blevet til 12 rækker.

- Når vi modtager nedfælderen fra fabrikken, er den sat op med 19 tænder på to rækker med en tandafstand på 37,5 centimeter, altså en arbejdsbredde på 7,5 meter, forklarer Arne Gejl.

Til nedfældning i majs bliver den forreste tandrække pillet af, og så står man med 10 tænder med en afstand på 75 centimeter. Der mangler altså to tænder til de sidste to rækker. Det lyder simpelt, men den ekstra tand giver udfordringer med højden under transport. Derfor kræver det endnu et foldbart led, når de to sidste tænder skal tilføjes.

Hele den løsning og den øvrige klargøring med montering af fordeler og slanger udføres på værkstedet i Hammel. Bag hver tand leder to rør gyllen ned i jorden. Det er nødvendigt, når 40 tons eller mere skal placeres.

Placering i bredt bånd

Den officielle anbefaling for placering af gylle til majs er, at gyllen skal placeres i et bredt bånd fire til fem centimeter under majsfrøene. Og det er den samme opskrift, Horsch-nedfælderen har kørt efter siden starten. Tanden med vingeskær skaber et 20 centimeter bredt gyllebånd. Det giver flere fordele.

Når der skal placeres 40 tons gylle pr. hektar eller mere, kan gyllen ikke ligge i en smal pølse lige under majsrækken. Der er simpelthen ikke plads nok.

- Det brede bånd betyder også, at der er lidt mere at give af, når majsene bliver sået, siger Arne Gejl og fortæller, at de første majs efter gylleplacering blev sået uden RTK-GPS med to centimeters præcision. Og han anbefaler faktisk stadig, at man har noget fysisk at orientere sig efter, når man sår majsene.

- Men jeg ved også godt, at der er mange maskinstationer, der har gode erfaringer med at overføre linjer fra gylletraktoren til såtraktoren, og så kører det jo bare, siger Arne Gejl.

Flere af de øvrige gyllenedfældere til placering, der findes på markedet eller er under udvikling, har individuel dybdestyring for hver række. Horsch-nedfælderen er helt simpel, og det er nedfælderens to bærehjul, der bestemmer arbejdsdybden.

Og Arne Gejl ved godt, at forsøgene viser, at placeringsdybden har betydning for udbyttet. Men han ved også, at en mere nøjagtig dybdestyring kræver en mere kompliceret opbygning og giver en meget tungere maskine.

- Her gør vi det helt ukompliceret. Det fungerer langt de fleste steder rigtig godt, og vi kan se, at placeringen giver langt bedre majs, fordi planterne ikke skal ud og hente næring, som ligger midt mellem to rækker, siger han.

Kan udnyttes bedre

Arne Gejl oplever, at maskinstationerne er meget opmærksomme på at udnytte deres maskiner optimalt. Derfor er en nedfælder, der kun kan nedfælde gylle til majs heller ikke den mest attraktive investering. Men Horsch-nedfælderen er lidt af en schweizer-kniv.

- Vi har flere kunder, der sætter to rækker tænder på og kører med den som sortjordsnedfælder, indtil gyllekørslen til majs begynder, siger Arne Gejl, mens han viser billeder af veletablerede vårbygmarker, som trods tandafstanden på 37,5 centimeter er uden striber.

Sådan bruges nedfælderen blandt andet hos Henriks Markservice i Himmerland, hvor nedfælderen i mange år også har været brugt til at nedfælde gylle og så raps i én arbejdsgang. Efter 14 sæsoner bliver den nu skiftet ud til én af de skinnende røde Horsch Focus Evo CS, der står på pladsen i Hammel.

Læs også