Aflug flyvehavre og undgå spredning

Det er lovbestemt, at alle arealer skal holdes fri for flyvehavre. Lug lige efter gennemskridning og igen to uger efter.

Når kornafgrøderne er gennemskredet, har man de bedste betingelser for at finde flyvehavren, så en effektiv aflugning kan ske. Det skriver Velas Flexnyt, der anbefaler, at man går systematisk gennem markerne ved for eksempel at følge de anlagte kørespor. Planterne skal luges op med rod, ellers kan planten udvikle nye skud. Hvor der findes flyvehavre, bør lugningen gentages efter 10-14 dage for at få efternølerne med. Benyt også lejligheden til at afluge besværlige græsser som for eksempel italiensk rajgræs og agerrævehale, hvor dette er muligt.

Alle marker skal ses efter - også brakarealer, sprøjtefrie zoner og vandløbsbræmmer. En kikkert er et godt hjælpemiddel ved afsøgning for flyvehavreplanter.

Behandlede arealer

Også arealer, hvor der er foretaget kemisk bekæmpelse af flyvehavre, skal efterses. Enkelte flyvehavreplanter kan overleve sprøjtningen, særligt ved sene sprøjtninger på store flyvehavreplanter. Det er vigtigt at gennemgå de steder, hvor der plejer at være flyvehavre. Efter behandling med midler med delvis virkning mod flyvehavre, kan flyvehavre ofte findes som lavere planter nede i afgrøden.

Læs også