Slutspurten for grovfoderhøsten nærmer sig

Majs høstes på livet løs med meget varieret kvalitet til følge. Så sørg for at få styr på, hvad det er, der ligger i lagrene, og hvad udbyttet har været. Ligeledes har slætgræshøsten været påvirket af den manglende regn, og især er de marker, der ikke kan vandes, påvirket.

Græsmark den 21. september.

Af grovfoderrådgiver Anders Christiansen, Velas

Lige nu er høsten af majs i fuld gang eller næsten fuldt afsluttet. Det har været en lidt underlig sæson, hvor en god start blev afløst af en lang, varm periode, hvor majsen afmodnede og nogle steder blev nærmest nødhøstet.

Andre steder, på bedre jord, gik majsen i stå i afmodningen og høstes først nu. Dette har medført, at noget majs er blev høstet meget tørt, men med kolber, der ikke havde indlejret tilstrækkelig stivelse og nu høstes der så majs, der kun lige har opnået en tilstrækkelig tørstofprocent grundet regnen, men som til gengæld har indlejret tilstrækkelig stivelse.

Der er med andre ord meget varierende kvalitet af majs rundt omkring i siloer og markstakke. Det kan derfor være noget uklart, hvad der er at fodre med.

Derfor er rådet: Sørg nu for at få opmålt bunkerne og få taget nogle analyser af det indhøstede. Det er altid vigtigt at kende sit foder, men i år, hvor der kan være en noget afvigende og varierende kvalitet, er det ekstra vigtigt.

Beholdningerne skal også gøres op, da det har betydning for udlæg af majs i 2023. Der bør altid tilstræbes, at der er et beholdningsoverlab i efteråret 2023 på mindst halvanden måned.

Gør klar til vinterfodringssæsonen

Slætgræsset har heller ikke givet normale udbytter alle steder. Især på uvandet jord er det tredje eller måske fjerde slæt udeblevet. Nu står der et slæt tilbage, der skal have lov til at stå så længe, det er forsvarligt i forhold til køreskader og mulighed for tilstrækkelig nedtørring inden slæt.

En god tommelfingerregel er, at det sidste slæt skal være taget senest omkring 15.-20. oktober. Stubhøjden bør ikke være under otte centimeter i rajsvingelblandinger og ikke under syv centimeter i blandinger, hvor alm, rajgræs dominerer. Det giver græsset en chance for at få lidt genvækst og sende oplagsnæring til rødderne, så overvintringen sikres.

Det er vigtigt, at beholdninger og især kvalitet kendes, da der kan blive behov for indkøb af supplerende foder, hvis der mangler næsten et slæt.

Dog var 2021 et godt græsår, så der kan jo være overliggende beholdninger derfra, som delvist kompenserer for det manglende udbytte i 2022.

Men få det undersøgt og på plads, så du er klar til vinterfodringssæsonen 2022/2023.

Læs også