Alvorlige skader på roemarker på Lolland

Kraftige haglbyger har hamret ned over sukkerroemarker på det sydlige Lolland, hvor mange roemarker er slået til jorden og ødelagt.

Vejret kan ind imellem være ganske voldsomt, og på det sydlige Lolland kom der for nogle dage siden så kraftige haglbyger, at de mange sukkerroemarker i området blev slået til jorden og ødelagt.

- Vi vurderer, at nogle af de ramte marker har fået en afløvning på op til 100 procent på grund af afrevne bladdele og knækkede stængler, lyder det fra Agricenter på Nordic Sugar.

Skaderne var alvorlige i flere marker, selv om de underjordiske sukkerroer ikke blev direkte ødelagt.

- Plantens fysiologiske reaktion vil være en slags damage control. Den vil påbegynde dannelse af nye blade for at kompensere for tabet, hvilket vil betyde sukkertab, fordi planten vil bruge oplagret energi til at danne de nye blade.

Derudover vil der være et sukkertab på grund af manglende fotosyntese i en periode.

Skal roerne tages op?

Spørgsmålet har så været, om de ødelagte roer har bedst af at blive i jorden og vokse videre, eller de hellere skal tages op og lægges i kule til levering snarest muligt.

- Med de nugældende vejrforhold vurderer vi, at tabet i en roekule vil være mindre end det tab, som vil forekomme, hvis man lader planterne sidde i jorden, vurderer Agricenter.

- Vi anbefaler derfor, at marker med over 50 procents afløvning tages op snarest, samt at der træffes en aftale med transportør om levering. Vi har særskilt orienteret de dyrkere og transportører, vi mener kan blive påvirket af skader.

 

Tab ved levering i utide

Ved at levere nu fremfor senere i kampagnen, vil sukkerroedyrkeren imidlertid miste den tilvækst, der er i løbet af efteråret.

- Med en gennemsnitlig tilvækst svarer værdien af det tab til det tillæg, som man kunne have opnået, hvis roerne blev leveret den dag, det haglede. Men der er stor variation mellem de enkelte år.

De ekstra roer skal desuden finde plads i den i forvejen lagte leveringsplan.

- Er man uheldig, må man afvente, at transportøren har ledig tid. Den forsinkelse vil medføre, at tillægget for tidlig levering vil være mindre og dermed repræsentere et tab. Dertil kommer det tab, som roerne vil have i kulen, indtil de leveres.

- Værdien af det endelige tab er derfor usikkert og vil afhænge af de konkrete forhold, som er gældende ved leveringen, fastslår Agricenter.

Læs også