Øg afgrødetætheden i problemområder med udsædskort

Af planteavlskonsulent Lasse Schmidt Jespersen, Patriotisk Selskab

En benhård konkurrence om ressourcer begynder, når kornafgrøden etableres. En god etablering af kornafgrøden er derfor afgørende for konkurrenceevnen mod ukrudt og dermed for det endelige kerneudbytte – og her kan det være godt givet ud at investere tid i udsædskort.

Vores kornafgrøder har generelt en god konkurrenceevne, som vi bør udnytte til at undertrykke væksten af ukrudtet. Afgrøden trives med et højt plantetal, uden at det betyder udbyttenedgang. Effekten af øget afgrødetæthed er ikke altid stærk nok i sig selv, men det er et godt udgangspunkt for den gode etablering i problemområder.

Derfor har det også vist sig givtigt at øge afgrødetætheden i de områder, hvor afgrøden ellers ofte bliver tynd og møder modgang. Dobbelt udsædsmængde kan være aktuelt, hvis der samtidig er grelle problemer med græsukrudt. I områder hvor lejesæd erfaringsmæssigt er et problem, vil man derimod ofte nedjustere på udsædsmængden.

Brug vintermånederne på udsædskort

Gradueringen af udsædsmængden kan foregå både med og uden tildelingskort, men har man udstyret til det, vil det være en anbefaling at få genereret nogle tildelingsfiler.

Baggrunden for gradueringen kan være satellitmålinger af biomasse sammenholdt med erfaringer af skiftende bonitet og problemområder i marken. Kvaliteten i udsædskortene højnes, når erfaringer og viden om marken inddrages.

Tiden, som bruges til at skabe et gradueret udsædskort, er godt givet ud, da kortene ofte kan genbruges sæson efter sæson. Ambitionen behøver desuden ikke at være at lave udsædskort til hele bedriften i første omgang.

Her over vinteren kan du med fordel udarbejde udsædskort til nogle af vårbygmarkerne i dette forår eller tilrette eksisterende tildelingskort. Det centrale er, at tildelingskortene skal blive et nyttigt redskab og ikke en byrde.

Læs også