Nye tal for årets høst: Rekordhøje udbytter i vinterhvede og vårbyg

Udbyttet i vårbyggen lå på 68 hkg/ha i 2022 – 20 procent over normaludbyttet, mens vinterhvede med 87 hkg/ha lå 12 procent højere. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Høsten af korn, raps og bælgsæd blev til den gode side ifølge en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

- Høsten af korn i 2022 vendte tilbage til niveauet i 2019 og 2020. Den samlede kornproduktion blev 9,6 millioner tons mod 8,7 millioner tons i 2021 og lå desuden fire procent højere end normalhøsten på 9,2 millioner tons, lyder det fra Danmarks Statistik, der tilføjer, at kornhøsten var præget af rekordhøje udbytter for vinterhvede og vårbyg.

- Den samlede kornproduktion blev 9,6 millioner tons mod 8,7 millioner tons i 2021

Danmarks Statistik

Vårbyg lå på 68 hkg/ha, hvilket var 20 procent over normaludbyttet på 56 hkg/ha. Vinterhvede lå med 87 hkg/ha 12 procent højere over normaludbyttet på 77 hkg/ha.

- Når den samlede kornproduktion alligevel kun havnede lidt over normalen, skyldes det årets markplaner. Det samlede kornareal faldt 4 procent fra 1.360.000 hektar i 2021 til 1.307.000 hektar i 2022, skriver Danmarks Statistik, og tilføjer:

- De højtydende vinterafgrøder udgjorde desuden kun 50 procent af det samlede kornareal mod normalt over 60 procent.

Flere marker med raps

På hovedparten af det reducerede kornareal blev der i stedet dyrket raps, hvor arealet steg 22 procent fra 162.000 hektar i 2021 til 198.000 hektar i 2022. Udbyttet steg samtidigt fra 40 til 45 hkg/ha.

Dermed steg produktionen af raps fra 651.000 tons i 2021 til 894.000 tons i 2022, hvilket er historisk rekord – og 37 procent mere end i 2021.

- Stigningen i arealet med raps kan have været påvirket af høj salgspris på raps ved såtidspunktet i tredje til fjerde kvartal 2021. Salgsprisen er i fortsat stigning i 2022 og lå 25 procent højere i tredje kvartal end samme kvartal året før, oplyser Danmarks Statistik.

Bælgsæd i fortsat vækst

Arealet med bælgsæd (hestebønner og markærter) steg ifølge opgørelsen med en femtedel fra 32.000 hektar i 2021 til 39.000 hektar i 2022. Produktionen steg hele 48 procent fra 116.000 tons i 2021 til 172.000 tons i 2022, da hektarudbyttet steg fra 36 hkg/ha til 44 hkg/ha.

Bælgsæd udgjorde kun 3 procent af det samlede areal med korn, raps og bælgsæd i 2022, men er steget fra at udgøre under 1 procent for blot ti år siden. Bælgsæd bruges blandt andet i det økologiske planteavlssædskifte til at samle kvælstof i jorden til efterfølgende afgrøder.

Den danske kornhøst

  • 70 procent af den danske kornhøst anvendes normalt til foder og yderligere 15-20 procent til eksport. Resten går til udsæd, mel og gryn samt industriforbrug (herunder øl)
  • Salgsværdien af det danske korn udgjorde 12,9 milliarder kroner i høståret 2021, hvilket svarer til 16 procent af jordbrugets samlede salgsproduktion
  • I 2022 forventes salgsprisen af det danske korn at blive højere end i 2021. I tredje kvartal lå salgsprisen således 51 procent højere end samme kvartal året før
  • 20.000 bedrifter dyrkede korn i 2022, hvor 11.000 havde vinterhvede og 16.000 havde vårbyg

Kilde: Danmarks Statistik

Læs også