Vestjyllands Andel: Kom tættere på kunderne i Thy

Vestjyllands Andel viste deres lokale tilstedeværelse ved en inspirationsdag i Bedsted Thy-området. Endelig kunne dagen gennemføres for første gang, siden de overtog Bedsted-afdelingen for tre år siden.

60-70 mennesker var mødt op til inspirationsdag ved Vestjyllands Andel med fokus på Bedsted Thy-området. Den grønne omstilling fyldte meget, og især emnet om biogas og alternative proteiner interesserede de fremmødte.

Det var første gang Vestjyllands Andel kunne invitere deres kunder i Thy til inspirationsdag, efter afdelingen i Bedsted overgik fra Danish Agro til Vestjyllands Andel i sommeren 2020.

- Det er blevet udskudt to år i træk på grund af corona, så det var på høje tid, vi fik lavet det her arrangement, sagde Jeppe Tokkesdal, som er salgsdirektør i virksomheden og meget tilfreds med, at hele 60-70 mennesker mødte op til arrangementet på Hotel Vildsund Strand.

Forretningskendskab

Formålet var, at landmændene skulle lære Vestjyllands Andel at kende.

- Vi ville gerne fortælle, hvordan vi fungerer som forretning, hvad det er for et værdisæt, vi bygger på. Vi er en andelsforretning og lægger meget vægt på en forretningsgang, som ligger op af det. Hvor der er ens forhold for alle og overskudsdeling af det årlige overskud som det grundlæggende. Og så er det også meget vigtigt at pointere for os, at vi som medarbejdere dagligt anser vores kunder som vores ejere og arbejdsgivere. Vi går på arbejde for at varetage deres interesser, og det skal skabe værdi på deres bundlinje, om end det er rådgivning, handelsmæssigt eller det innovative, som vi også arbejder med, forklarede Jeppe Tokkesdal.

God start i Thy

Vestjyllands Andel slår hårdt på den lokale tilstedeværelse.

- Vi vil gerne være lokalt ude ved vores ejere og være i nær tilknytning til deres daglige drift. Vores mål med dette arrangement var at komme tættere på dem, og det, synes jeg, vi er lykkes med, siger Jeppe Tokkesdal, som oplever, at Vestjyllands Andel er blevet taget rigtig godt imod i Thy.

Den grønne omstilling

Vestjyllands Andel har de seneste år blandt andet gået ind i biogasbranchen, hvilket skabte stor interesse fra de fremmødte.

- Det vægter meget i vores ejers optik, hele den her debat i forhold til CO2, den grønne omstilling og hvordan landbruget står der fremadrettet.

- Vi arbejder også med produktion af græsprotein, alternative proteiner som fra søstjerner og fiskeriaffald, for at få vores forsyningskæder kortet op og få en mere lokal og bæredygtig produktion af nogle af de varer, som vores ejere skal bruge i dagligdagen, forklarede Jeppe Tokkesdal, som selv blandt andet holdt indlæg om risikostyring og markedsorientering, mens administrerende direktør Steen Bitsch fortalte om den grønne omstilling.

- Det er meget vigtigt at pointere for os, at vi som medarbejdere dagligt anser vores kunder som vores ejere og arbejdsgivere. Vi går på arbejde for at varetage deres interesser, og det skal skabe værdi på deres bundlinje, om end det er rådgivning, handelsmæssigt eller det innovative, som vi også arbejder med.

Jeppe Tokkesdal, salgsdirektør i Vestjyllands Andel

Læs også