Ny prisaftale giver roedyrkere mulighed for tillæg

Danske Sukkerroedyrkere og Nordic Sugar har indgået en aftale om roeprisen for 2024. Det skriver Danske Sukkerroedyrkere i en pressemeddelelse.

Prisen er uændret fra året før, men man har derudover mulighed for at opnå et pristillæg til de tidligere indgåede kontrakter for både 2022-roerne og 2023-roerne. Det fulde pristillæg for 2022 og 2023 er for den enkelte dyrker bundet op på tegning af et uændret roeareal til 2024 i forhold til deres areal de to pågældende år.

Der er mulighed for at indgå en 1-årig kontrakt med enten fast eller variabel pris samt en 2-årig roekontrakt for årene 2024-2025. Herudover er det også muligt at tegne en kontrakt med roeprisen baseret på sukkerfutures.

- Det er nu op til den enkelte roedyrker at regne på sin egen økonomi i roerne, men med en uændret roepris i 2024 samt muligheden for de fleste dyrkere at opnå de ekstra pristillæg til de allerede indgåede kontrakter for 2022 og 2023, så står roerne godt i konkurrencen med de alternative afgrøder som korn og raps. Mange dyrkere har efterspurgt muligheden for en flerårig kontrakt, og med tilbuddet om en 2-årig kontrakt er det en mulighed for de dyrkere, der ønsker at planlægge med sukkerroer udover en 1-årige periode, udtaler Troels Frandsen, formand for Danske Sukkerroedyrkere, i pressemeddelelsen.

- Det nuværende gode sukkermarked har gjort det muligt for Nordic Sugar at udbetale det ekstra pristillæg til de allerede indgåede kontrakter i 2022 og 2023 og derved styrke roernes konkurrenceevne, og derudover har dyrkerne mulighed for at tegne kontrakter med en variabel pris, som også kan give en højere roepris afhængig af Nordic Sugars indtjening. Nordic Sugar i disse år foretager omfattende investe-ringer i de to sukkerfabrikker i Nakskov og Nykøbing F., og målet er at øge roearealet til 2024 med omkring 10 procent, supplerer Claus Nørgaard, chef for Agricentret i Nordic Sugar.

Der er åbnet for dyrkerne i perioden fra den 29. juni og til og med den 10. juli 2023 for tegning af roekontrakter til 2024. Nye interesserede dyrkere kan henvende sig til Nordic Sugar.

Læs også