Yara og Nordic Sugar vil kortlægge mulighederne for CO2-reduktion i roeavl

Yara Danmark og Nordic Sugar har indgået aftale om et samarbejde for at se på mulighederne for CO2-reduktion i roedyrkningen. Projektet tager udgangspunkt i dansk roeavl og skal undersøge mulighederne for implementering af grønne løsninger til sukkerroens værdikæde.

Det nye samarbejde markerer de første skridt i at give danske roeavlere flere muligheder i den grønne omstilling.

Med de stigende krav til produktion og de politiske rammer for CO2-reduktion står mange landmænd til at komme i klemme. Derfor vil det nye samarbejde mellem Yara Danmark og Nordic Sugar se på mulighederne for at skabe kommercielle muligheder for de danske roeavlere gennem grønne løsninger i værdikæden. Det skriver Yara i en pressemeddelelse.

Arbejdet vil i første omgang bestå i at undersøge de konkrete CO2-emissioner i dansk sukkerroeavl og se på mulighederne ved ændrede input i roedyrkningen. Projektet skal ligeledes se på potentialet i at indføre Yaras grønne og blå gødninger i roeavlen.

- Aftalen betyder kort sagt, at vi nu kan tage arbejdshandskerne på, og vi kan lave det benarbejde, der ligger bag at sætte gang i den grønne omstilling af roedyrkningen. Et centralt første skridt bliver at skabe en form for klimadokumentationssystem til avlerne. Dernæst skal vi se på, hvilke forretningsmuligheder i den grønne omstilling, som vi kan stable på benene for avlerne, så de forhåbentlig kan se et økonomisk perspektiv i at dyrke roer med eksempelvis grøn eller blå gødning, fortæller Søren Fredslund, Business Development Manager i Yara Danmark, og fortsætter:

- Vi vil skabe en model for, hvordan vi opgør og dokumenterer klimadata i sukkerværdikæden for på sigt at kunne skabe et incitamentsprogram til landmændene, hvis de reducerer deres CO2 i produktionen gennem brug af fast gødning med et lavt klimaaftryk. Det kræver konkret dokumentation af CO2-aftrykket, så det kan bruges i markedsføringen af sukkerprodukter overfor fødevareproducenter.

Nordic Sugar vil gribe de danske roeavler i den grønne omstilling

Aftalen er et led i Nordic Sugars arbejde med grøn omstilling i det såkaldte »scope 3«. Projektet vil i første omgang se på mulighederne for faste gødninger i roeavl for både at højne udbytter såvel som at reducere klimaftrykket.

Det er det første skridt mod at introducere grøn og blå gødning i roeavlen, hvor der sideløbende med arbejdet i marken skal kigges på mulighederne for at skabe et grønnere produkt, som fødevareproducenterne er villige til at betale lidt ekstra for.

- Projektet er en del af vores Science Based Targets Initiative og har til formål at finde grønne muligheder til vores avlere. Vi vil som virksomhed ikke kun kigge på vores eget produktionsaftryk, men også se på, hvordan vi kan skabe grønnere værdikæder. Det første step i denne proces er at kortlægge CO2-emissioner i værdikæden og mulighederne for reduktioner. Vi vil besvare spørgsmålet: Hvordan vi kan gøre det attraktivt for landmændene, såvel som vores kunder at købe et CO2-reduceret produkt?, fortæller Claus Nørgaard, Head of Agricenter hos Nordic Sugar Danmark.

Nordic Sugar starter projektet op i Danmark med hensigt på at udvikle en model, der er overførbar til de øvrige lande, de opererer i.

- Det her er et pilotprojekt på det danske marked. Vi starter her, fordi vi kan se, at de danske landmænd har stort fokus på ESG, og de har været dygtige til eksempelvis at tage digitaliseringsværktøjer til sig. De er hurtige til at adaptere sig til de seneste trends, og de ved, at de skal tage ansvar i deres dyrkning. Derfor er Danmark et godt sted at begynde nye initiativer. Vi vil hjælpe landmændene så meget som muligt med at påtage sig et grønt ansvar – og her er dette projekt et vigtigt skridt på vejen.

Læs også