Reglerne for såning af efterafgrøder bør revurderes

Landboforeningen Vestjysk opfordrer til, at reglen, som siger, at efterafgrøder skal sås senest den 20. august, skal revurderes da den især i Vest- og Nordjylland er svær at efterleve.

Især i Vest- og Nordjylland er det mere reglen end undtagelsen, at det er umuligt at så efterafgrøder inden datofristen den 20. august. Der skal findes en anden løsning, fastslår landboforening Vestjysk.

- Det minder om datotyranni, at efterafgrøderne skal være sået inden den 20. august, hvis ikke vi landmænd vil trækkes i landbrugsstøtte og kvælstoftildeling.

Det mener formand for landboforeningen Vestjysk, Jacob Spangsberg, der kraftigt opfordrer til, at der fra politisk side bliver kigget på en anden løsning på vandmiljøudfordringerne.

- Det er især i Vest- og Nordjylland, det typisk er et problem at få efterafgrøderne sået inden en 20. august, fordi der ofte er lidt koldere her end på Sjælland, Fyn og i Østjylland. Derfor får vi etableret afgrøden senere og har den dermed også senere klar til høst. Afhængigt af vejret har vi også set flere år, at det er et problem i resten af landet, så det er på ingen måde en holdbar tidsfrist, understreger Jacob Spangsberg.

Ifølge Niels Buch, der er plantefaglig chef hos Vestjysk, kan datofristen presse landmændene til at gå på kompromis med fagligheden.

- Det kan måske ende med, at man høster for tidligt, eller at man er nødt til at ændre sine markplaner til noget mindre optimalt. Det kan for eksempel være at ændre i sædskiftet for at så efterafgrøder i de marker, der er høstet tidligst, eller at man er nødt til at flyveså efterafgrøder inden høst – til trods for at det giver en risiko for dårlig dækningsgrad.

Niels Buch understreger dog, at datoen ikke er fastsat tilfældigt, men derimod giver god mening i forhold til at få den bedste virkning for vandmiljøet.

- Jo senere efterafgrøden bliver sået, jo mindre effekt har den på vandmiljøet. Den lavere optagelse bliver omregnet til reduktion i gødningskvoten, når man overskrider den 20. august, så på den måde giver det mening. Men det giver bare ikke mening i forhold til afgrøderne, for kvotetræksprisen er simpelthen for høj, siger Niels Buch og fortsætter:

- Afgrødemæssigt bør datoen rykkes frem, men som fagmand kan jeg godt se argumentationen for, at man ikke har gjort det. Så er det måske bedre at se på andre løsninger, for eksempel flere efterafgrøder, der er sået senere – men hovedpointen er, at de nuværende regler er uholdbare.

Læs også