Efter ekstremt år: Tre ud af fire landbrugskunder med afgrødeforsikring har anmeldt skade

Det er kun fem procent af TopDanmarks kunder, der har tegnet en afgrødeforsikring. Men efter det ekstreme vejr i 2023 har langt de fleste af dem fulgt selskabets opfordring om at anmelde skader.

2023 har budt på den ene vejrrekord efter den anden, men særligt tørke har ramt landbruget hårdt.

En ny opgørelse fra Topdanmark viser, at 75 procent af selskabets landbrugskunder med en afgrødeforsikring har anmeldt en skade i kølvandet på sommerens ekstreme vejr. Det svarer til tre ud af fire.

- Der er ingen tvivl om, at sommerens voldsomme vejr har økonomiske konsekvenser for dansk landbrug. Som forsikringsselskab er vi her for at hjælpe, og allerede i juni besluttede vi os helt ekstraordinært for at kontakte de kunder, der har en afgrødeforsikring, fordi vi vurderede, at samtlige af disse kunder potentielt kunne have en dækningsberettiget skade, siger Preben Rasmussen, landbrugschef i Topdanmark.

Fortsat i gang med at opgøre skader

Den afgrødeforsikring, TopDanmark tilbyder, gør det muligt at forsikre sine afgrøder mod for eksempel tørke og store mængder regn, da den dækker udbyttetab på blandt andet korn, græsser, roer, raps, kartofler og majs.

Det er den enkelte landmands ansvar at anmelde en potentiel skade efter eksempelvis dårligt vejr. Når landmanden har høstet sin afgrøde og opgjort udbyttet, så erstatter Topdanmark landmandens udbyttetab jævnfør forsikringsvilkårene.

Sommerens ekstreme vejr

Som det første forsikringsselskab i landet lancerede Topdanmark i 2019 deres afgrødeforsikring. Det skete i kølvandet på det mest tørkeramte år i Danmark i næsten 100 år.

I dag har omkring fem procent af de landbrugskunder, som det er relevant for, købt afgrødeforsikringen, og Topdanmark forventer, at de mange ekstreme vejrhændelser vil skabe en endnu større interesse for forsikringen.

- Selv den dygtigste landmand kan blive ramt af dårligt vejr som tørke, skybrud eller storm. Det er ikke nyt for vores kunder, at høst kan variere år for år, men det er hyppigheden og omfanget af vejrekstremer, som er nyt og foruroligende for danske landmænd, siger Preben Rasmussen.

Relevant for de fleste

Han vurderer, at afgrødeforsikringen er relevant for størstedelen af landbrugskunderne, da konsekvenserne af for eksempel tørke eller kraftig regn kan være ødelæggende.

- Det, vi især har set i år, er, at en del afgrøder, der blev plantet i foråret, ikke nåede at få etableret et ordentligt rodnet før tørken til efterfølgende at kunne klare store mængder nedbør. Det er alt sammen stress-faktorer, som medfører, at udbyttet bliver mindre, siger Preben Rasmussen.

Han understreger, at man som landmand skal nå at købe afgrødeforsikringen, inden man sår sine afgrøder – uanset om det er vår- eller vinterafgrøder, dog senest 1. november eller 1. maj.

Læs også