Plantenoter: Absolut sidste chance for kursus i planteernæring i praksis

For fjerde år i træk udbyder Seges kursus i praktisk planteernæring i samarbejde med Københavns Universitet. Dette er foreløbig sidste gang og tilmeldingfristen er 9. oktober.

Seges har i samarbejde med Københavns Universitet i de seneste år udbudt kurser i praktisk planteernæring og i diagnosticering af mangelsymptomer. Her undersøges teorien bag plantesygdommene. Man lærer hvilke fysiologiske årsager, der ligger bag en syg plante. Og det giver mulighed for at handle! Kort sagt, så lærer man, hvad skyldes symptomerne, og hvordan afhjælpes de?

Begge kurser har været store succeser, og de har opnået fremragende evalueringer. Af blandt andet ressourcemæssige hensyn udbydes kurserne nu for sidste gang i denne omgang, og der vil formentlig gå mindst fem år, før kurserne programsættes igen.

Godkendelse er tilbagekaldt

Miljøstyrelsen har med virkning fra den 1. oktober 2019 tilbagekaldt godkendelsen for mindre anvendelse af Confidor WG 70 (18-365) og Warrant 70 WG (11-41) mod bladlus i salat, blomkål og kinakål i væksthus til senere udplantning.

Vær opmærksom på, at tilbagekaldelsen også omfatter den mindre anvendelse, der er nævnt på Confidor WG 70 etiketten, selvom den stadig findes på emballagen.

Fast gødning på arealer med pligtige efterafgrøder

Seges oplyser, at udbringning af fast husdyrgødning må foretages på arealer, hvor kravene til pligtige efterafgrøder overholdes, fra 20. oktober til 15. november.

Gødningen skal nedbringes inden fire timer efter, at det er udspredt.

Der er i den forbindelse forbud mod udbringning på stejle skråninger med hældning over seks grader, samt på vandmættede, oversvømmede, frosne eller snedækkede jorder.

Destruktion af efterafgrøder

Pligtige-, MFO– og målrettede efterafgrøder må destrueres fra den 20. oktober.

For pligtige efterafgrøder gælder, at de fra 20. oktober må nedvisnes eller nedpløjes. Pligtige efterafgrøder i majs og græsudlæg, der indgår i de 80 procent på kvægundtagelsesbrug med op til 230 kilo N pr. hektar, må dog først nedvisnes eller nedpløjes fra 1. marts næste år.

For MFO-efterafgrøder gælder det, at er der tale om MFO-efterafgrødeblandinger etableret før eller efter høst, eller MFO-græsudlæg i korn høstet senest 20. august, må de destrueres fra den 20. oktober.

Er der tale om MFO-græsudlæg i majs, må de først destrueres 8 uger efter, at majsen er høstet.

Målrettede efterafgrøder må nedpløjes, nedvisnes eller destrueres fra 20. oktober. Dog først 1. marts, hvis der er tale om målrettede efterafgrøder i majs.

Læs også