bannerPos

Angreb af fritfluer i majs

Angreb af fritfluer i majs fotograferet 12. juni af Torben Viuf, Sønderjysk Landboforening.

AF: JØRGEN P. JENSEN

FAGJOURNALIST
22-06-2019 08:43
- I forbindelse med nattefrost i maj kan væksten i år have været langsommere, og majsplanterne kan derfor have været mere modtagelige for fritfluer, lyder det fra Seges.

Betydende angreb af fritfluer i majs er sjældne, og bekæmpelse foretages almindeligvis ikke. Normalt vokser majs så hurtigt, at planterne kun er modtagelige en meget kort periode.

Men i år er der nu meldt om angreb af fritfluer i flere majsmarker primært i Sønderjylland.

- De angrebne planter har forrevne blade. Dette skyldes larvens gnav på endnu ikke udfoldede blade på et tidligere tidspunkt, oplyser Seges.

De angrebne planter er desuden lavere og har øget tendens til sideskudsdannelse.

- Men i forbindelse med nattefrost i maj kan væksten i år dog have været langsommere, og planterne kan derfor have været modtagelige i en lidt længere periode, vurderer man i Seges.

Karate er godkendt til bekæmpelse, som skal udføres i 1,5-2 bladstadiet.

Set i marken i denne uge

Planteavlskonsulenter landet over melder hver uge deres observationer af sygdomme og skadedyr i markerne ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, der her giver en status på denne uges aktuelle angreb.

Vinterhvede

Svampebekæmpelse i hvede anbefales afsluttet senest i vækststadium 71 (kerneindholdet vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse). Det gennemsnitlige vækststadie er nu 70, så svampebekæmpelsen skal afsluttes i mange marker.

Gulrust: Der er i observerede marker i denne uge udløst bekæmpelse i 90 procent af de ubehandlede marker med Benchmark, 65 procent af markerne med Kalmar, 50 procent af markerne med Sheriff, 35 procent af markerne med KWS Zyatt og 25 procent af markerne med Elixer. I Graham og især Informer er kun fundet ganske få tilfælde af gulrust.

Brunrust: Angrebene har bredt sig en del i det varme vejr. Mest er fundet i KWS Lili og Torp, hvor der er udløst bekæmpelse i 25-30 procent af de ubehandlede marker. I Graham og KWS Zyatt er udløst bekæmpelse i 10 og fem procent af de ubehandlede marker.

Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter til og med vækststadie 71 (kerneindholdet vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse) ved over 25 procent angrebne planter.

Septoria: Angrebene har igen bredt sig i den forløbne uge. Angrebene bliver synlige tre uger efter smitte. Smitte som følge af den megen nedbør mange steder omkring 12. juni vil vise sig omkring 3. juli. Mindst septoria findes fortsat i Informer.

Bekæmpelse: Der er sjældent behov for en sen svampesprøjtning, hvis der er behandlet under eller efter skridning. Ved et højt smittetryk af gulrust eller brunrust i modtagelige sorter kan der dog være behov for en sen svampebekæmpelse. En sen bekæmpelse rettet mod septoria kan være aktuel i modtagelige sorter, hvis der er meget angreb i marken, og der udløses bekæmpelse på grund af meget nedbør til og med vækststadium 71.

Sprøjtefristen for de fleste af midlerne er vækststadium 69 (afsluttet blomstring) og for enkelte lidt før.

Vær i år meget opmærksom på triazolreglerne og på restriktioner på antal behandlinger med midlerne. For eksempel må følgende midler maksimalt anvendes to gange pr. sæson i vinterhvede: Prosaro, Proline Xpert, Proline, Folicur Xpert. Der er ingen restriktioner på antallet af behandlinger med Comet Pro og Orius.

Bladlus: Angrebene er overvejende svage, og der er udløst bekæmpelse i syv procent af markerne. Det højeste angreb er 60 procent angrebne strå. Bekæmpelse af bladlus anbefales ved over 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse eller ved over 40 procent angrebne strå, såfremt der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse.

Vårbyg

Svampesygdomme: Bygrust og bygbladplet er fortsat mest udbredt, og især bygrust har bredt sig i den forløbne uge.

Der er udløst bekæmpelse af bygrust i 25 procent af de ubehandlede marker, og tilfælde af meget bygrust er fundet i de fleste sorter.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter frem til vækststadie 65 (blomstring halvvejs) ved over 10 procent angrebne planter.

Bygbladplet er fundet i de fleste sorter, og der er udløst bekæmpelse i fem procent af de ubehandlede marker. Mest bygbladplet er fortsat fundet i Crossway, RGT Planet og Laurikka.

Bygbladplet bekæmpes i modtagelige sorter i vækststadie 32-60 (to knæ udviklet til fuld gennemskridning) ved over 25 procent angrebne planter. I de meget modtagelige sorter Laurikka og Crossway bekæmpes dog ved over 10-25 procent angrebne planter til vækststadie 65 (blomstring halvvejs).

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter og mindst fem dage med nedbør. Mest er fundet i RGT Planet.

Der er ikke registreret angreb af Ramularia.

Skadedyr: Der er fortsat mange kornbladbillelarver i flere marker. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve pr. strå. Små larver er lettest at bekæmpe. Kornbladbillelarver bekæmpes til omkring gennemskridning.

Angrebene af bladlus er overvejende svage, og der er kun udløst bekæmpelse i fire procent af observerede markerne.

Det gennemsnitlige vækststadie er 59 (gennemskredet) med en variation fra vækststadie 45 til 71 (fanebladets bladskede opsvulmet til kerneindholdet vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse).

Bygfluer i vårhvede og vårbyg

Der findes fortsat flere bygfluer i vårhvede end i vårbyg, men fangsterne er aftaget meget i forhold til den forløbne uge. I vårhvede er den højeste fangst 12 bygfluer pr. limplade.

Alm. rajgræs

Der er meget kronrust. Angreb er fundet i 80 procent af de ubehandlede marker, og der er denne uge udløst bekæmpelse i 60 procent af de ubehandlede marker.

Der er ikke fundet sortrust.

Kronrust anbefales bekæmpet ved 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante) til vækststadium 69 (afsluttet blomstring).

Det gennemsnitlige vækststadie er 65 (blomstring halvvejs), mens de længst udviklede marker er afblomstrede.

jpj

Nu skal der forskes i loftshøjden på svinetransporter

Lovgivningen kræver at smågrises velfærd tilgodeses - også under transport. Et af elementerne heri er loftshøjden i bilerne. Der eksisterer imidlertid ingen videnskabelig dokumentation for, hvad loftshøjde betyder for grisene. Det skal et nyt forskningsprojekt give viden om.

Helms forbereder generationsskifte

I løbet af de næste tre år vil der blive gennemført et generationsskifte hos Helms TMT, fortæller den nuværende frontfigus, Kristian Helms.

GPS skal guide til fleksibel naturpleje

60 kreaturer har fået GPS-halsbånd på for at hjælpe Landbrugsstyrelsen med at finde vej til mere fleksible og attraktive tilskudssystemer til naturpleje.

Fik minister i tale om §3-forbud og efterafgrødekrav

Fælles for §3-dyrkningsforbuddet og det fremrykkede efterafgrødekrav er, at nogle landmænd oplever det, som om de får en stor økonomisk øretæve og usikkerhed om fremtiden, lyder det fra SLF, der forleden gik til miljøministeren med urimelighederne.

Overvældende tilslutning til Hobro Dyrskue

Der er tilmeldt 34 katalognumre til den første digitale udgave af Hobro Dyrskue. - Det er helt overvældende, lyder det fra arrangørerne.

Den danske foodservicebranche er på vej tilbage

Salget af Arla Pro-produkter er fordoblet, siden coronakrisen var på sit højeste tilbage i marts måned, og de seneste to uger er efterspørgslen steget med 30 procent. Det vidner om en foodservicebranche, som er på vej tilbage, lyder det fra Arla Pro.

Sæd-smitte fra Mors 2 afkræftes

Analyse afkræfter, at sæd fra Mors 2 har været kilden til PRRS i to produktionsbesætninger.
Side 1 af 1852 (37031 artikler)Prev1234567185018511852Next