bannerPos

Angreb af fritfluer i majs

Angreb af fritfluer i majs fotograferet 12. juni af Torben Viuf, Sønderjysk Landboforening.

Jørgen P. Jensen

22-06-2019 08:43
- I forbindelse med nattefrost i maj kan væksten i år have været langsommere, og majsplanterne kan derfor have været mere modtagelige for fritfluer, lyder det fra Seges.

Betydende angreb af fritfluer i majs er sjældne, og bekæmpelse foretages almindeligvis ikke. Normalt vokser majs så hurtigt, at planterne kun er modtagelige en meget kort periode.

Men i år er der nu meldt om angreb af fritfluer i flere majsmarker primært i Sønderjylland.

- De angrebne planter har forrevne blade. Dette skyldes larvens gnav på endnu ikke udfoldede blade på et tidligere tidspunkt, oplyser Seges.

De angrebne planter er desuden lavere og har øget tendens til sideskudsdannelse.

- Men i forbindelse med nattefrost i maj kan væksten i år dog have været langsommere, og planterne kan derfor have været modtagelige i en lidt længere periode, vurderer man i Seges.

Karate er godkendt til bekæmpelse, som skal udføres i 1,5-2 bladstadiet.

Set i marken i denne uge

Planteavlskonsulenter landet over melder hver uge deres observationer af sygdomme og skadedyr i markerne ind til landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, der her giver en status på denne uges aktuelle angreb.

Vinterhvede

Svampebekæmpelse i hvede anbefales afsluttet senest i vækststadium 71 (kerneindholdet vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse). Det gennemsnitlige vækststadie er nu 70, så svampebekæmpelsen skal afsluttes i mange marker.

Gulrust: Der er i observerede marker i denne uge udløst bekæmpelse i 90 procent af de ubehandlede marker med Benchmark, 65 procent af markerne med Kalmar, 50 procent af markerne med Sheriff, 35 procent af markerne med KWS Zyatt og 25 procent af markerne med Elixer. I Graham og især Informer er kun fundet ganske få tilfælde af gulrust.

Brunrust: Angrebene har bredt sig en del i det varme vejr. Mest er fundet i KWS Lili og Torp, hvor der er udløst bekæmpelse i 25-30 procent af de ubehandlede marker. I Graham og KWS Zyatt er udløst bekæmpelse i 10 og fem procent af de ubehandlede marker.

Brunrust bekæmpes i modtagelige sorter til og med vækststadie 71 (kerneindholdet vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse) ved over 25 procent angrebne planter.

Septoria: Angrebene har igen bredt sig i den forløbne uge. Angrebene bliver synlige tre uger efter smitte. Smitte som følge af den megen nedbør mange steder omkring 12. juni vil vise sig omkring 3. juli. Mindst septoria findes fortsat i Informer.

Bekæmpelse: Der er sjældent behov for en sen svampesprøjtning, hvis der er behandlet under eller efter skridning. Ved et højt smittetryk af gulrust eller brunrust i modtagelige sorter kan der dog være behov for en sen svampebekæmpelse. En sen bekæmpelse rettet mod septoria kan være aktuel i modtagelige sorter, hvis der er meget angreb i marken, og der udløses bekæmpelse på grund af meget nedbør til og med vækststadium 71.

Sprøjtefristen for de fleste af midlerne er vækststadium 69 (afsluttet blomstring) og for enkelte lidt før.

Vær i år meget opmærksom på triazolreglerne og på restriktioner på antal behandlinger med midlerne. For eksempel må følgende midler maksimalt anvendes to gange pr. sæson i vinterhvede: Prosaro, Proline Xpert, Proline, Folicur Xpert. Der er ingen restriktioner på antallet af behandlinger med Comet Pro og Orius.

Bladlus: Angrebene er overvejende svage, og der er udløst bekæmpelse i syv procent af markerne. Det højeste angreb er 60 procent angrebne strå. Bekæmpelse af bladlus anbefales ved over 25 procent angrebne strå, såfremt der samtidig er behov for svampebekæmpelse eller ved over 40 procent angrebne strå, såfremt der ikke samtidig er behov for svampebekæmpelse.

Vårbyg

Svampesygdomme: Bygrust og bygbladplet er fortsat mest udbredt, og især bygrust har bredt sig i den forløbne uge.

Der er udløst bekæmpelse af bygrust i 25 procent af de ubehandlede marker, og tilfælde af meget bygrust er fundet i de fleste sorter.

Bygrust bekæmpes i modtagelige sorter frem til vækststadie 65 (blomstring halvvejs) ved over 10 procent angrebne planter.

Bygbladplet er fundet i de fleste sorter, og der er udløst bekæmpelse i fem procent af de ubehandlede marker. Mest bygbladplet er fortsat fundet i Crossway, RGT Planet og Laurikka.

Bygbladplet bekæmpes i modtagelige sorter i vækststadie 32-60 (to knæ udviklet til fuld gennemskridning) ved over 25 procent angrebne planter. I de meget modtagelige sorter Laurikka og Crossway bekæmpes dog ved over 10-25 procent angrebne planter til vækststadie 65 (blomstring halvvejs).

Skoldplet bekæmpes i modtagelige sorter ved over 10 procent angrebne planter og mindst fem dage med nedbør. Mest er fundet i RGT Planet.

Der er ikke registreret angreb af Ramularia.

Skadedyr: Der er fortsat mange kornbladbillelarver i flere marker. Den vejledende bekæmpelsestærskel er 0,5-1,0 larve pr. strå. Små larver er lettest at bekæmpe. Kornbladbillelarver bekæmpes til omkring gennemskridning.

Angrebene af bladlus er overvejende svage, og der er kun udløst bekæmpelse i fire procent af observerede markerne.

Det gennemsnitlige vækststadie er 59 (gennemskredet) med en variation fra vækststadie 45 til 71 (fanebladets bladskede opsvulmet til kerneindholdet vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse).

Bygfluer i vårhvede og vårbyg

Der findes fortsat flere bygfluer i vårhvede end i vårbyg, men fangsterne er aftaget meget i forhold til den forløbne uge. I vårhvede er den højeste fangst 12 bygfluer pr. limplade.

Alm. rajgræs

Der er meget kronrust. Angreb er fundet i 80 procent af de ubehandlede marker, og der er denne uge udløst bekæmpelse i 60 procent af de ubehandlede marker.

Der er ikke fundet sortrust.

Kronrust anbefales bekæmpet ved 0,1 procent dækning (få pustler pr. plante) til vækststadium 69 (afsluttet blomstring).

Det gennemsnitlige vækststadie er 65 (blomstring halvvejs), mens de længst udviklede marker er afblomstrede.

jpj

Læserbrev: Test for rester af alle sprøjtemidler i økologien

Grundstoffer og naturlige midler i den økologisk produktion bør undergå samme strenge godkendelsesprocedure som andre dansk godkendte bekæmpelsesmidler, og man bør også teste for rester i fødevarerne. Dette er et læserbrev, som vi hos Effektivt Landbrug har valgt at bringe i vores medier.

Der bliver masser af halm i år

Udsigten til en god halmhøst får smilet frem hos formand for foreningen Danske Halmleverandører, Hans Stougaard, der ser halm som et både konkurrence- og miljømæssigt godt alternativ til især flis.

Horsch går nye veje

I dag præsenterer Horsch en række spændende nyheder, blandt andet nye selvkørende sprøjter, jordbehandlingsredskaber, såmaskiner og flere af Horsch-maskinerne er målrettet til det konventionelle landbrug, men fabrikken har i deres mange maskinnyheder stor fokus på organiske landbrug eller hybridlandbrug.

Masser af hø på engene

De ugødede og §3-beskyttede græsarealer ved Tude Å giver masser af godt hø i år.

- Bjærgning af hø på lavbundsjorde er billigere end at lade dem gro til

Michael Andersen på Tøvestensgaarden ved Hejninge nær Slagelse har en god ide, som han gerne vil dele med den nye finansminister Nicolai Vammen. Han kombinerer et højværdiprodukt med miljø- og klimavenlig drift af §3-arealer ved Tude Å.

Majsen er udfordret

Vejret driller majsen, der mange steder er udfordret med uens eller dårlig vækst.

Næringsstofferne er der, men det handler om omfordeling

Næstformanden i brancheforeningen Genanvend Biomasse og projektmanager i Daka Refood, Bjarne Larsen, håber på nogle regelændringer i de statslige støtteordninger, som vil gøre det mere rentabelt at etablere nye biogasanlæg fremover. Især på Sjælland.

Økolog: - Konventionel gylle er et nødvendigt kompromis

Den økologiske landmand Niels Kjær Tvedegaard nord for Randers er selv afhængig af at få tilført gylle fra konventionel husdyrproduktion. En fremtid helt uden konventionel gylle er i teorien mulig, mener han, men det vil have betydning for pris og udbytter. Og så vil der stadig være et problem med hensyn til fosfor og kali.
Side 1 af 1585 (31694 artikler)Prev1234567158315841585Next