bannerPos

Ekstreme regionale forskelle

Der var store regionale forskellige på sukkerudbytterne i de syv Nordzucker-lande.

AF: HENRIK SIEBEN

JOURNALIST
14-02-2019 10:00
Højeste sukkerudbytte var der i Tyskland, mindst i Finland.

Sukkerudbytterne i de såkaldte Nordzucker-lande, Slovakiet, Polen, Litauen, Finland, Sverige, Tyskland og Danmark, lande hvor Nordic Sugar har sukkerproduktion, er nu gjort op for kampagnen 2018/2019.

- Og de viser ekstreme regionale forskelle, fortalte Mette Andersen, Agricenter Danmark, da hun forleden præsenterede deltagerne ved NBR og Nordic Sugars inspirationsdag i Sakskøbing for tallene.

Udbyttemæssigt ligger Tyskland i top med 12,7 tons sukker pr. hektar i 2018, mens Finland i nord ligger i bund med 5,7 tons.

Såvel Danmark som Polen har opnået præcist samme sukkerudbytte pr. hektar i kampagnen nemlig 11,1 tons, men ses over 5-års gennemsnittet så ligger det for Polens vedkommende på 11,7 tons pr. hektar, mens Danmark normalt ligger på 13,0 tons, og dermed kun lidt under det tyske 5-års gennemsnit på 13,2 tons.

Sådan er udbytterne fordelt

Udbytterne i kampagnen 2018/2019 var som følger med 5-års gennemsnit i parentes:

Tyskland: 12,7 tons/hektar (13,2)

Danmark: 11,1 tons/hektar (13,0)

Polen: 11,1 tons/hektar (11,7)

Litauen: 10,2 tons/hektar (10,8)

Sverige: 9,8 tons/hektar (11,3)

Slovakiet: 9,8 tons/hektar (10,9)

Finland: 5,7 tons/hektar (6,5)

Kilde: Agricenter Danmark/Nordzucker

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next