Fang fordelene med efterafgrøder

Traditionelt har fokus i forædlingen af efterafgrøder til sukkerroer, ligget på forædling af olieræddike og sennep. Men fordelene kan være bredere.

PLANTER Med en kombination af vandoptagende- og strukturskabende-rødder kan efterafgrøderne være med til at give en bedre jordstruktur på tværs af jordlagene. Det kan på kort og lang sigt være med til at forbedre jordstrukturen, både til gavn for færdsel og vandhusholdning i jorden.

- Men blandingerne af efterafgrøder er også med til at øge antallet og diversiteten af de jordlevende organismer i jordsøjlen. For eksempel får forskellige typer af regnorme, der lever i vidt forskellige dybder, bedre levevilkår, fortæller Jakob Willas Jensen, der er ansvarlig for produktudvikling og salg af efterafgrøder i Danmark.

- Endelig, tilføjer han, kan der være lokale områder, hvor jorddækning med fangstafgrøder også kan modvirke erosion. På pluskontoen er også vedligeholdelse og dannelse af humus i de forskellige jordlag.

Sanering af nematoder

Specielt olieræddiken og sennep har et dybdegående rodnet. Det bidrager positivt til jordstrukturen og opsamlingen af kvælstof og andre næringsstoffer. Såvel timingen for omsætning og frigivelse fra de korsblomstrede efterafgrøder, er også til speciel fordel i sædskifter med sukkerroer.

- Teorierne om sanering af cystenematoder med sædskifteafgrøder, har været kendt og anvendt i generationer. I princippet gælder de samme metoder til »biologisk« kontrol af cystenematoder i både roer, kartofler, vårbyg, havre og majs, fortæller Jakob Willas Jensen.

- Det er oplagt at gå efter en målrettet sanering, med en kombination af højtydende tolerante sukkerroe-sorter, samt høj resistens af sorter i sennep- og olieræddike, pointerer Jakob Willas Jensen.

Forædling af sorter

I KWS-blandingerne til sukkerroesædskifter, er sorterne af olieræddike og sennep forædlet i KWS’s eget forædlingsprogram i Nordtyskland.

Udover blandinger af efterafgrøder til sukkerroer arbejder KWS målrettet med blandinger til adskillige formål.

- Eksempelvis udvikler vi dækafgrøder, der forbedrer tilgængeligheden af fosfor. Her taler vi især om blandinger med honningurt (phacelia) og boghvede, oplyser Jakob Willas Jensen.

Ved at købe en målrettet færdigblanding, styrer man uden om det praktiske besvær, der er med en præcis og sikker håndtering, når man selv laver blandingen.

- Men sammensætningen af sorter i blandingerne er også en styrke. Med kombinationen af forskellige sortstyper fås fordelen frem ved hver enkelt sort i blandingen, meddeler Jakob Willas Jensen.

jhal

Læs også