Gule marker

Mange marker står med gule blade og vokser kun lidt. Foragre og kanter er ofte hårdest ramt, men i nogle tilfælde kan hele marken være gul. Vinterbyg er hårdest ramt, men både hvede og rugmarker kan få lyse områder. Det skriver LMO i deres Afgrødenyt og fortsætter:

Der er i næsten alle tilfælde tale om, at planterne lider af iltmangel som følge af efterårets meget regn. Områderne kan også afsløre, hvor jordstrukturen af en eller anden grund er skadet.

Det kan give overvejelser om ændret behandling af marken fremover, eventuelt en grubning i forbindelse med såning af raps, eller at opbygge marken organiske indhold med mere nedmuldet halm, efterafgrøder eller andet.

Læs også