bannerPos

Høstdagene skal prioriteres

- Det ser ud til, at der er halm nok i år. Overvej derfor om ikke halmen skal snittes (billedet) på de arealer, der skal bruges til efterafgrøder, raps og tidlig sået vintersæd, lyder det fra Kasper Holm Kristensen.

Henriette Lemvig

Journalist (plantespecialist), Effektivt Landbrug
17-08-2019 10:37
Høsten er i disse dage udfordret af regn og en ustabil vejrudsigt. Det kræver øget omtanke og fokus for bedst muligt resultat. Planteavlskonsulent giver gode råd til fokusområder.

Høsten er, især på Fyn og i Jylland, udfordret af regn og ustabile vejrudsigter. Det gør arbejdet besværligt og øger betydningen af, at man har fokus på arbejdsopgaverne i marken og rækkefølgen af disse.

Planteavlskonsulent hos LMO Kasper Holm Kristensen minder om, at vi skal passe på jordens struktur, bruge de gode dage til at høste de store arealer, overveje om halmen skal snittes i stedet for bjærges, og at vi får sået raps og efterafgrøder hurtigst muligt.

Samtidig understreger han, at vi kun er midt i august, og at der forhåbentlig kan komme mange gode høstdage endnu.

- Ingen panik, siger han, og tilføjer:

- Men det er vigtigt, at vi har fokus de rigtige steder, så vi får prioriteret vores arbejde korrekt. Høsten skal selvfølgelig i hus, men der er altså nogle fokusområder, som der bør tages hensyn til.

Efterafgrøder

Han fremhæver blandt andet kapaciteten, der bliver udfordret i år.

- Det er vigtigt at prioritere og agere bedst muligt. Når det bliver godt høstvejr, så skal flest mulige hektarer høstes. Når der høstes under ikke-optimale forhold, så bør det være foragre, små marker og hjørner, som høstes.

- For at øge kapaciteten kan stubhøjden øges. Det øger hastigheden betydeligt, og vandprocenten bliver lidt lavere, hvis det er vådt i bunden, siger han.

Ved nedknækning og lejesæd er det ikke altid muligt at lave kort stub.

- Men husk, at 10-12 aks pr. kvadratmeter »kun« er cirka en hektokilo pr. hektar. Det er ikke altid værd at få det sidste med, vurderer Kasper Holm Kristensen.

Han råder til, at man fra starten overvejer at hyre maskinstation ind, hvis man allerede nu kan se, at man bliver presset på høstkapacitet.

- En periode med to til fire ugers ustadigt vejr giver, ifølge forsøg fra vores kollegaer i VKST, et udbyttetab på 3,4 procent til 17,9 procent. Det betyder også, at en lidt højere vandprocent kan være mere rentabel end at vente, men husk hurtigst mulig tørring med tilsætning af varme, lyder det.

- Høsten skal selvfølgelig i hus, men der er altså nogle fokusområder, som der bør tages hensyn til

Kasper Holm Kristensen, planteavlskonsulent, LMO

Kasper Holm Kristensen understreger, at han godt er klar over, at det ikke er nemt at tage hensyn til alle forhold, men at det er vigtigt at opprioritere høst af marker, hvor efterafgrøden skal etableres.

Jordstruktur udfordret

Samtidig minder han om, at sidste års tørke har betydet en fantastisk god jordstruktur, men at den nu er udfordret af den megen nedbør.

- Mejetærskeren skal ud på marken, men da den er én af de tungeste maskiner på bedriften, giver det risiko for store skader i marken. Overvej altid hvorvidt risikoen for trykskader kan mindskes og kør, hvis det er muligt, med halvt læs og reduceret dæktryk.

Også halmbjærgningen vanskeliggøres i år af den megen nedbør. Halmen bliver ikke fjernet, og raps og efterafgrøder kan ikke sås rettidigt. Det kan, ifølge planteavlskonsulenten, være dyrt at have en indtægt fra halm på bekostning af for sen såning af næste afgrøde.

- Det ser ud til, at der er halm nok i år. Overvej derfor om ikke halmen skal snittes på de arealer, der skal bruges til efterafgrøder, raps og tidlig sået vintersæd. Og lad i stedet halmen ligge på arealer, hvor der skal være flerårshvede og andre sent såede marker, siger Kasper Holm Kristensen og minder om, at der altid skal laves en aftale med halmaftageren, inden snitteren slås til.

Fokus på snegle

Rapssåning skal ske rettidigt i godt såbed og uden efterfølgende regn for at give et godt og sikkert udbytte.

- Det er vådt nu og med mere regn i sigte, kan strategien med fordel ændres, specielt hvor tiden er en knap faktor, lyder det fra konsulenten.

- For at sikre, at jorden slemmer mindst muligt ved regn efter såning, er det en fordel at undlade pløjning. Ved en gruppesåning med løsning under frøet, vil der også være en større dræningseffekt, så planten ikke drukner.

- Specielt ved gruppesåning skal der være fokus på snegle, og de er derude i år. Hvis du tidligere har haft snegle på arealet, er anbefalingen, at der spredes sneglepiller lige efter såning. Start med lille dosis og følg op, siger Kasper Holm Kristensen.

henriette@effektivtlandbrug.dk
telefon 40 21 97 57

Minimer trykskader

  • Tank af lidt oftere og altid inden det våde område i marken
  • Reducér dæktrykket hvis muligt
  • Hvis muligt, lad kornvognene blive uden for marken
  • Hvis kornvogn kommer med i marken, så skal den altid køre i de gamle kørespor
  • Hvis muligt, så kør med kun halve læs
  • Vogne med lastbildæk hører ikke til på marken
  • Bigballepresser og udstyr til samling er meget tungt og bør af hensyn til marken undlades
  • Når presseren kører i marken, så skal ballerne så vidt muligt samles med til enden
  • Mange halmvogne er også på lastbildæk, men de bør slet ikke komme ind på marken
  • De fugtige områder bliver nu tydelige, og de skal markeres i FarmTracking eller andet sted, så der kan drænes i løbet af den kommende sæson

Kilde: LMO

Lille ko har mange store fordele

Selvom jerseykoen er en lille ko, er den stor rundt omkring i verden. Og hvis det står til Dansk Jersey bliver den, grundet sine resultater, endnu større de kommende år.

L&F beder minister om alternativer til efterafgrøder

I et brev til fødevareminister Mogens Jensen (S) beder Landbrug & Fødevarer om flere virkemidler til at opfylde miljøkravene.

Sprøjtning af pløjefri vinterraps i efteråret

Især sent såede og pløjefri vinterrapsmarker skal hjælpes bedst muligt mod rapsjordlopper og spildkorn, lyder det fra FRDK.

Stor optimisme op til årets sukkerroe-kampagne

Prøvetagninger tyder på, at årets sukkerroehøst kan blive rigtig god. Ses van der Have afholdt torsdag marktræf i samarbejde med Nordic Sugar og Bayer på Holgershaab ved Nørre Vedby på Nordfalster.

Tidlig etablering af vintersæd øger behovet for ukrudtsbeskyttelse

Ved senere ukrudtsbekæmpelse skal dosisen hæves for at opnå en tilsvarende effekt, påpeger Patriotisk Selskab. Der må aldrig behandles med prosulfocarb på tør sort jord inden fremspiringen.

ØL: - Vi skal levere på samfundets behov

Vandselskaberne er ligesom den brede befolkning ikke i tvivl om, at de vil have rent vand, og det vil blandt andet sige: Vand fri for alle rester fra landbrugets forbrug af syntetiske pesticider. Det samme gælder i vores mad. Vores kampagne er i det lys et debatindlæg, som kobler borgernes ønske om rent drikkevand med, at de aktivt kan vælge økologi.
Side 1 af 1632 (32632 artikler)Prev1234567163016311632Next