Hold vandet på marken

Maj har været tør og har sendt mange vandkanoner på arbejde, men det glæder ikke altid politiet

» Markvanding kan give store merudbytter, bedre kvalitet og større dyrkningssikkerhed.«
Sådan lyder det fra Seges, og mange vandkanoner er i år kommet tidligt i brug i forbindelse med den meget tørre maj. Det er nødvendigt for at holde gang i afgrøderne på markerne, og den melding er faktisk helt i tråd med holdningen hos politiet.
»Vandingsmaskinerne er sat i gang på mange marker. Husk, at vandet kun må ramme egen matrikel, ikke veje og cykelstier. I mørke kan den pludselige kraftige, kolde stråle i bedste fald forskrække trafikanterne, i værste fald forårsage uheld.«
Sådan lyder det fra Syd- og Sønderjyllands Politi, og det er jo inde på marken, at vandet gør nytte, så det passer fint sammen.
 

75 procent på marken

Indvinding af grundvand til markvanding kræver tilladelse fra den enkelte kommune, men der er også meget af vandet, der ender i erhvervet.
»Markvandingen udgør den helt dominerende del af grundvandsindvindingen i Vejen Kommune«, skriver kommunen således på sin hjemmeside.
»Vand til markvanding og erhverv udgør tre fjerdedel af vandindvindingen i Vejen Kommune«.
 

Konstant tovtrækning

»Det sommeragtige majvejr har også sine ulemper. Danmarks vandbalance er en konstant tovtrækning, hvor sol, vind og varme forsøger at tømme magasinerne, mens regnen forsøger at fylde dem op igen«, lyder det fra DMI.
»Lige nu har »tømmerne« fat i den lange ende og trækker vand ud af regnskabet. Det skyldes det meget fine majvejr, som øger vegetationens behov for vand og sætter turbo på fordampningen fra alle naturens overflader«, noterer DMI.

Læs også