Husk mikronæringstoffer i vinterrapsen

Indtil rapsen har fire-fem blade, har den stadig et begrænset rodnet og kan derfor have svært ved at optage mikronæringsstoffer som mangan og bor.

Udviklingen af rapsmarkerne er i dette efterår meget forskellig, og størrelsen på rapsplanterne afhænger af såtidspunkt, regionale forskelle og nedbørsmængde omkring såtidspunktet. Indtil rapsen har 4-5 blade, har den stadig et begrænset rodnet og kan derfor have svært ved at optage mikronæringsstoffer såsom mangan og bor.

Risiko for bor- og manganmangel er størst under tørre forhold. Men ved våde forhold med meget nedbør i perioden efter såning, som nogle steder har været tilfældet i 2019, kan bor udvaskes eller føres med vandstrømmen længere ned i jordprofilen, hvorfor mangel også kan opstå under sådanne forhold.

Bedre overvintringsevne

- YaraVita Brassitrel Pro sikrer rapsens forsyning af bor, mangan, magnesium, calcium og molybdæn. Disse næringsstoffer er alle vigtige for rapsen og sammensætningen af Brassitrel Pro er nøjagtigt tilpasset rapsens specifikke behov, siger Steen Aarup, Yara og understreger, at der ved anvendelse i efteråret blandt andet opnås en bedre overvintringsevne.

YaraVita Brassitrel Pro anvendes bedst, når rapsen har fire-seks løvblade, hvilket opnås mange steder inden for de næste otte-ti dage. Steen Aarup anbefaler, at der anvendes to-tre liter pr. hektar. Er der konstateret bormangel i marken, eller vurderes risikoen at være meget høj, kan der tages en liter YaraVita Bortrac pr. hektar med i blandingen. YaraVita Brassitrel Pro kan med fordel blandes med de fleste planteværnsmidler.

hl

Læs også