Kvælstofmodeller forbedres

Når man skal graduere kvælstof til sine afgrøder, er det vigtigt, at det tildelingskort, man bruger, når man laver tildelingen, er skabt på et korrekt, fagligt grundlag.

For at forbedre det grundlag, vi allerede har nu, laver Seges i samarbejde med Teknologisk Institut nye forsøg i år efter et nyt forsøgskoncept.

Seges har fire forsøgsmarker i Østjylland, hvor forsøgene ved alle placeringer fylder næsten fem hektar med i alt 500 forsøgsparceller.

- I forsøgene undersøger vi kvælstofresponsen, og det betyder kort sagt, hvor mange kilo kerne kan vi høste for hvert kilo kvælstof vi tilfører afgrøden. Og det gør vi for at finde ud af, hvor vi skal tilføre kvælstof i marken, så vi samlet set får det største udbytte, siger Torkild Birkmose, landskonsulent Plante Innovation, Seges.

Konkret undersøges i marken, om der skal gives kvælstof til de afgrøder, der har stået tyndt i foråret, eller det skal gives der, hvor afgrøden har været kraftig i foråret.

Forsøgenes resultater skal vi bruge til at forbedre de kvælstofmodeller, som blandt andet ligger i CropManager, som landmændene bruger, når de skal lave tildelingskort om foråret til deres afgrøder.

Forsøgsresultaterne udkommer lige før jul.

Læs også