Manden bag en ny udsædsberegner er planteavlskonsulent

Peter Westphael, plantekonsulent ved Landbo Limfjord, er manden bag en nyhed nemlig en ny udsædsberegner, der også er i stand til at favne en lang række forskellige hybridarter.

Hos Landbo Limfjord er man stolte af, at planteavlskonsulent Peter Westphael er idemanden bag en ny udsædsberegner. Udsædsberegneren kan blandt andet bruges til en lang række hybridarter, hvor han tidligere kun har oplevet modeller, hvor man kunne anvende en enkelt eller to afgrøder.

Udsædsberegneren er i stand til at tage flere faktorer i marken i betragtning, når mængden af udsæd skal beregnes, herunder blandt andet sådato, såbedskvalitet samt jordtype med mere.

For landmanden er det vigtigt at få udsået den rette mængde korn, da det har stor betydning for plantevæksten og i sidste ende økonomien. Et for lille plantetal giver tynde marker med dårlig konkurrence og lavere udbytte. For mange planter giver potentielt lejesæd og koster landmanden for meget i såsæd.

- 50 kilo såsæd koster let 150 kroner Det er også vigtigt at tage højde for alle de lokale forhold, der påvirker plantetallet i marken. Så udsædsberegneren er selvfølgelig kun vejledende, men giver et rigtig godt bud på den rigtige udsædsmængde, fortæller Peter Westphael.

Peter Westphael fortæller, at han fik ideen, da han så på de eksisterende udsædsberegnere, som ikke er dækkende for alle afgrøder, og ikke tager så mange forhold i betragtning, og han håber, at rigtig mange vil benytte sig af hans nye systemet.

Læs også