bannerPos

Landmand om næringsstofbejdsning: Giver en mere robust og ensartet vækst

Bobby Fjordhøj, der dyrker godt 400 hektar på Møn, er tilfreds med brugen af bejdsemidlet Flowtrax. Foto: DLG
19-11-2020 11:46

En meget uensartet jord gør det svært for afgrøderne at gro på en god og ensartet måde. For Bobby Fjordhøj har bejdsning med næringsstofpakken Flowtrax været med til at sikre en bedre start for vårbyggen.

På Møn dyrker Bobby Fjordhøj godt 400 hektar med meget varierende jordtyper. Nogle områder er lerede, mens andre områder er mere sandede og grusede. Det har ofte resulteret i gullige marker, hvor afgrøderne ikke for alvor er kommet i gang.

Efter en snak med sin DLG-konsulent besluttede Bobby Fjordhøj for nogle år siden at prøve Flowtrax, som er en næringsstofbejdsning, der har til formål at sikre en god start for afgrøden. Det skabte omgående gode resultater på Møn i form af mere robuste afgrøder.

- Efter jeg er begyndt at bruge Flowtrax, ser markerne bare bedre og sundere ud. Det er tydeligt, at næringsstofferne danner baggrund for en bedre vækststart for min vårbyg, siger Bobby Fjordhøj.

Fine resultater 

DLG´s egne forsøg i perioden 2014 til 2017 viser et gennemsnitligt merudbytte på 2,4 hkg pr. hektar ved brug af Flowtrax. Det anses som værende en god forretning, da investeringen er tjent hjem ved et merudbytte på bare 0,5 hkg pr. hektar.

Derfor ser DLG på FLowtrax som en billig forsikring i værste fald, og i bedste fald en rigtig god investering uden øget risiko og ekstra arbejde på marken.

Selvom Bobby Fjordhøj ikke har målbare resultater for, om Flowtrax giver ham et større udbytte, vil han fortsætte med at bruge produktet i fremtiden.

- Jeg kan ikke direkte måle, om Flowtrax giver et større udbytte, men jeg kan tydeligt se, at min vårbyg vokser mere ensartet, ser mere robust ud og har en sundere farve end tidligere. Derfor fortsætter jeg også med at bruge det i fremtiden, siger han.

hl

Fakta om Flowtrax

Flowtrax leveres bejdset på såsæden sammen med Redigo Pro, og kan tilvælges på de mest populære sorter

Næringsstofbejdsningen indeholder fosfor, zink, mangan og kvælstof

Såsæd med Flowtrax har en god flowbarhed, så såsæden flyder lige så godt i såmaskinen som almindeligt bejdset udsæd

Det er ekspropriation

Der er tale om åbenlys ekspropriation, lyder det fra Bæredygtigt Landbrug i et høringssvar om regeringens nye lovforslag, der skal legalisere aflivning af alle mink.

Minister sætter ministerium til at undersøge sig selv

Miljøminister Lea Wermelin (S) har bedt sine embedsmænd om at vurdere, hvorvidt der var hjemmel i loven til at tage beslutning om at grave døde mink ned uden miljøgodkendelse. I Miljøstyrelsen har man ellers allerede vurderet, at der er hjemmel i loven til beslutningen.

Vestsjællandsk forbud mod godkendte pesticider

Flere landmænd i Slagelse Kommune må ikke bruge pesticider på deres ejendom, fordi kommunen vil beskytte grundvand, der samtidig bruges til at fortynde spildevand fra olieindustrien.

OPEC-forhandlinger kan ramme olieprisen

Grundlaget for OPEC-landenes produktion fra januar 2021 lægges over de næste dage, vurderer chefstrateg i Nykredit.

Intelligente kameraer skal sikre GPS’er

På Smedshauge ved Lemvig er maskinhuset blevet udstyret med fire intelligente kameraer, der skal sikre mod ubudne gæster.

Wermelin vil rydde op i Miljøstyrelsen

En redegørelse om drikkevandsdispensationer fra Miljøstyrelsen udløser skarp kritik fra miljøminister Lea Wermelin. Styrelsen har i mange år forvaltet drikkevandsdispensationer i strid med EU-reglerne.

Ukendskab til loven fritager ikke statsministeren for ansvaret

Ukendskab til (grund)loven fritager selvfølgelig ikke regeringen og statsministeren for at bære ansvaret for en ordre, der eksekveres med militærets og politiets assistance.

Minivådområder giver signalforvirring

Enten er nitratkvælstof skadeligt eller også er det ikke. Begge dele kan ikke være sandt.

Generelt sprøjteforbud i BNBO vil kræve ny lovgivning

Mens der bliver forhandlet BNBO-aftaler, er det vigtigt, at det kommer frem, at regeringen lige nu mangler lovhjemmel til at gennemføre et generelt sprøjteforbud i BNBO, lyder det fra advokat Hans Sønderby, der repræsenterer Bæredygtigt Grundvandsbeskyttelse. Et eventuelt generelt forbud kan komme på tale fra 2023.

Mere hvede fra USA

De lukrative afregningspriser for hvede får amerikanske landmænd til at så mere hvede end normalt. Selvom udbuddet med hvede kan gå op i 2021, så følger efterspørgslen med, og derfor ser jeg det ikke som helt usandsynligt, at vi skal se hvedeprisen søge tilbage mod de topniveauer, der senest gjorde sig gældende tilbage i 2012.
Side 1 af 1984 (39671 artikler)Prev1234567198219831984Next