Landmand om næringsstofbejdsning: Giver en mere robust og ensartet vækst

En meget uensartet jord gør det svært for afgrøderne at gro på en god og ensartet måde. For Bobby Fjordhøj har bejdsning med næringsstofpakken Flowtrax været med til at sikre en bedre start for vårbyggen.

På Møn dyrker Bobby Fjordhøj godt 400 hektar med meget varierende jordtyper. Nogle områder er lerede, mens andre områder er mere sandede og grusede. Det har ofte resulteret i gullige marker, hvor afgrøderne ikke for alvor er kommet i gang.

Efter en snak med sin DLG-konsulent besluttede Bobby Fjordhøj for nogle år siden at prøve Flowtrax, som er en næringsstofbejdsning, der har til formål at sikre en god start for afgrøden. Det skabte omgående gode resultater på Møn i form af mere robuste afgrøder.

- Efter jeg er begyndt at bruge Flowtrax, ser markerne bare bedre og sundere ud. Det er tydeligt, at næringsstofferne danner baggrund for en bedre vækststart for min vårbyg, siger Bobby Fjordhøj.

Fine resultater 

DLG´s egne forsøg i perioden 2014 til 2017 viser et gennemsnitligt merudbytte på 2,4 hkg pr. hektar ved brug af Flowtrax. Det anses som værende en god forretning, da investeringen er tjent hjem ved et merudbytte på bare 0,5 hkg pr. hektar.

Derfor ser DLG på FLowtrax som en billig forsikring i værste fald, og i bedste fald en rigtig god investering uden øget risiko og ekstra arbejde på marken.

Selvom Bobby Fjordhøj ikke har målbare resultater for, om Flowtrax giver ham et større udbytte, vil han fortsætte med at bruge produktet i fremtiden.

- Jeg kan ikke direkte måle, om Flowtrax giver et større udbytte, men jeg kan tydeligt se, at min vårbyg vokser mere ensartet, ser mere robust ud og har en sundere farve end tidligere. Derfor fortsætter jeg også med at bruge det i fremtiden, siger han.

hl

Fakta om Flowtrax

Flowtrax leveres bejdset på såsæden sammen med Redigo Pro, og kan tilvælges på de mest populære sorter

Næringsstofbejdsningen indeholder fosfor, zink, mangan og kvælstof

Såsæd med Flowtrax har en god flowbarhed, så såsæden flyder lige så godt i såmaskinen som almindeligt bejdset udsæd

Læs også

Tema: Roer sætter det laveste klimaaftryk
Tre tons-robot med 150 hk
Markrobot på arbejde i marken: Nu er det alvor og ikke legestue mere
Målinger: Vinterhvede mangler kvælstof
Bland forskellige virkningsmekanismer
Centium 36 CS må nu anvendes både før og efter fremspiring af roerne